Gelieerde organisaties: HOVO Nederland, Programmacommissie, inbedding VU, Stichting Cursisten VU

Klik hieronder voor meer informatie over
HOVO Nederland
> 
HOVO Programmacommissie
>  Stichting Cursisten HOVO-VU
>  Inbedding HOVO binnen de Vrije Universiteit
Labrys Reizen

emptyemptyHOVO Nederland
HOVO Amsterdam is aangesloten bij HOVO Nederland, de overkoepelende organisatie van HOVO-instellingen. Een onderwijsinstelling mag de naam HOVO alleen voeren indien ze is aangesloten bij een HBO of universiteit en een minimumleeftijd van vijftig jaar hanteert, en een programmacommissie kent die de kwaliteit van het onderwijs waarborgt.HOVO Programmacommissie
Alle cursussen die bij HOVO Amsterdam worden aangeboden, worden voorgelegd aan de Programmacommissie, die tevens op reguliere basis het programma evalueert. De Programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Vrije Universiteit.

Leden van de Programmacommissie
prof. dr. Herman A. Verhoef, hoogleraar Faculteit Aard- en Levenswetenschappen, subafdeling dierecologie (voorzitter)
prof. dr. Leo H. Hoek, hoogleraar Franse Letterkunde, Faculteit Geesteswetenschappen
drs. Brenda L. van Keeken, docent/voorlichtingsfunctionaris, Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen
prof. dr. Piet J.G. Mulders, hoogleraar theoretische natuurkunde, FEW
prof. dr. Arko Oderwald, hoogleraar Filosofie en Medische Ethiek, VUmc, afdeling Metamedica
prof. mr. Jan Struiksma, hoogleraar, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
dr. Anja Swennen, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

drs. Carolien D. van Bergen, algemeen coördinator HOVO Amsterdam
drs. Dominicus T.T. Kamsma, directeur Universitair Centrum Gedrag en Bewegen, UCGB
dr. Bob Baljet, voorzitter Stichting Vrienden HOVO VU
drs. Christoffel Reumer, medewerker Onderwijsontwikkeling (Ond.evaluatie & Kwaliteit), DSZ

emptyStichting Cursisten HOVO-VU
Vanaf het prille begin van HOVO Amsterdam bestaat de Stichting Cursisten HOVO-VU. Deze Stichting beheert een studiefonds waaruit minder draagkrachtigen een bijdrage kunnen ontvangen om mee te kunnen doen aan één van de boeiende cursussen van HOVO Amsterdam. U kunt hieraan bijdragen door middel van een donatie van minimaal € 15,00 per jaar. De Stichting organiseert jaarlijks enkele excursies voor haar donateurs. Donateurs ontvangen twee maal per jaar een donateursbulletin. Aanmelding kan via de heer N. Koning, koningn@planet.nl.
De hoogte van de reductie is inkomensafhankelijk. Meer informatie vindt u bij reductie onder het kopje 'Aanmelden, betalen en annuleren'

Inbedding Vrije Universiteit
HOVO Amsterdam is onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam en is ingebed bij het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen van de Faculteit Gedrag- en Bewegingswetenschappen.

Labrys Reizen
Bij enkele cursussen wordt de mogelijkheid aangeboden een studiereis te maken. Deze worden verzorgd door Labrys Reizen, die voor meerdere HOVO-instellingen in Nederland een speciaal HOVO-aanbod heeft. Deze reizen worden in overleg met HOVO-instellingen opgezet en worden veelal geleid door HOVO-docenten. Kijk op Labrys Reizen voor het meest actuele aanbod.