Onderwijs bij HOVO - wat houdt dat in?

> aanmelden, betalen en annuleren
> praktische informatie over de VU (w.o. bereikbaarheid, parkeren, zalen etc.)
> contact

onderwijs bij HOVO Amsterdam
Sinds 1990 biedt de Vrije Universiteit onder de noemer HOVO algemeen vormend onderwijs voor iedereen vanaf vijftig jaar. Het aanbod bestaat uit cursussen op het gebied van:
kunst en architectuur
(cultuur)geschiedenis
letteren en muziek
filosofie en religie
mens en maatschappij
exacte en medische vakken

De cursussen zijn in de vorm van (hoor)colleges over specifieke thema's. Ze vinden meestal overdag plaats. HOVO staat voor Hoger Onderwijs voor Ouderen, dat wil zeggen iedereen vanaf 50 jaar. Elders op deze website vindt u per semester en per kennisdomein het meest recente aanbod. Sommige cursussen worden herhaald, maar HOVO streeft ernaar voortdurend het cursusaanbod te vernieuwen.

onderwijsvorm
De meeste cursussen bestaan uit hoorcolleges met gelegenheid tot vragen of discussie. Vaak is een reader beschikbaar die de docenten hebben samengesteld, een syllabus die de docenten hebben geschreven, of wordt een boek opgegeven.

zelfstudie
U bepaalt zelf hoe diep u op de stof wilt ingaan: HOVO kent geen studieverplichting, maar biedt wel de mogelijkheid tot verdieping. De hoeveelheid zelfstudie is meestal enkele uren per week. Bij sommige cursussen wordt een actievere inbreng gevraagd. Dit staat vermeld bij de studiebelasting. Bij sommige cursussen hebt u de mogelijkheid een toets te maken. Dit is niet verplicht.
Eventuele verplichte readers of syllabi ontvangt u bij de eerste bijeenkomst. De kosten hiervan (auteursrechten en productiekosten) zijn inbegrepen in de cursusprijs. Soms krijgt u aanvullend materiaal per e-mail. De in de colleges vertoonde presentaties ontvangt u vanwege het auteursrecht niet in alle gevallen.

deskundig en inspirerend onderwijs
HOVO is onderdeel van de Vrije Universiteit. U kunt dan ook rekenen op deskundige en inspirerende docenten. Op ruimte voor eigen oordeelsvorming. Op discussie, kritische beschouwing en verdieping. HOVO staat voor wetenschappelijk onderwijs, dus voor studeren en een zelfstandige leerhouding. De onderwijskwaliteit wordt gewaarborgd door de HOVO Programmacommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Vrije Universiteit.
De docenten van HOVO zijn gepassioneerd en deskundig en geven met veel plezier college. Ze zijn verbonden aan de Vrije Universiteit, aan een andere universiteit/HBO of zijn zelfstandig onderzoeker of docent. Op de docentenpagina's vindt u een korte beschrijving van de achtergrond van de docent, soms opmerkingen uit evaluaties, en vaak een aantal cursussen die de docent al voor HOVO heeft verzorgd.

onderwijsniveau
Het niveau van HOVO is algemeen inleidend en is vergelijkbaar met dat van eerstejaarscolleges. Vanwege de gestelde leeftijdsgrens van vijftig jaar wordt een algemene ontwikkeling bij de deelnemers verondersteld. Specifieke voorkennis is niet nodig, tenzij anders vermeld.

collegetijden
De colleges vinden wekelijks plaats en duren twee tot drie uur, inclusief pauze (maximaal 30 minuten per college). De cursusduur varieert van twee tot tien bijeenkomsten. Als een college uitvalt, wordt het in principe ingehaald in de week na het laatste college, op dezelfde dag en tijd.

opnames
Het maken van beeld- en geluidsopnames tijdens de colleges wordt niet op prijs gesteld.

evaluaties
Om een goed beeld van onze programma’s te krijgen, zorgen wij dat onze cursussen worden geëvalueerd. U ontvangt na afloop van de cursus een e-mail met het verzoek een evaluatieformulier in te vullen. De evaluatieresultaten gebruiken we om ons aanbod te verbeteren. Onze programmacommissie benut ze om de kwaliteit van HOVO te bewaken. Ook de docenten worden over de resultaten geïnformeerd. U blijft daarbij anoniem, tenzij u zelf uw naam bij de Opmerkingen vermeldt. Opmerkingen over facilitaire voorzieningen worden doorgegeven aan de verantwoordelijke diensten binnen de VU.
Uit de evaluaties blijkt dat deelnemers over het algemeen zeer tevreden zijn over het gebodene en dat HOVO bovengemiddeld scoort op vragen over de inhoud, niveau, presentatie docenten, voorbereiding docenten, organisatie, studiemateriaal en werkvorm. De beoordelingen op vragen over de cursusinhoud en de docent waren de afgelopen jaren gemiddeld ruim een 4,5 op een schaal van 5 punten.

excursies en studiereizen
Bij sommige colleges wordt facultatief een excursie aangeboden, georganiseerd door de docent. Kosten hiervan zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Langere studiereizen worden georganiseerd door een erkende reisorganisatie – bij de cursusbeschrijving staat hierover meer informatie.

toezending studiegids
Hebt u zich ingeschreven voor een van onze cursussen? Dan ontvangt u automatisch de studiegids voor de volgende periode (voorjaar, najaar of zomer). Wij sturen één gids per adres. Als u zich niet (meer) inschrijft, stopt de toezending automatisch na drie gidsen. U kunt uiteraard altijd opnieuw een studiegids aanvragen.

klachtenregeling      
Uiteraard streven wij ernaar u optimaal van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u ontevreden bent over het onderwijs, de faciliteiten of onze dienstverlening. Komt u er met de docent niet uit, of betreft uw opmerking de faciliteiten of dienstverlening van HOVO, stuur uw klacht dan naar hovo@vu.nl. Wij streven ernaar uw klacht binnen 7 werkdagen te beantwoorden. Als u samen met onze medewerkers niet tot een bevredigende oplossing komt, wordt uw e-mail in behandeling genomen door de opleidingsmanager, drs. Carolien van Bergen. Mocht dit evenmin tot een acceptabele uitkomst leiden, dan wordt uw klacht, afhankelijk van de aard van de klacht in behandeling genomen door de Programmacommissie of het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB), waar HOVO onderdeel van is.

Bij de beantwoording van uw klacht raadplegen wij het Regelingen Studenten Vrije Universiteit Amsterdam. Dit is weliswaar bedoeld voor studenten uit het reguliere onderwijs, maar kan in sommige gevallen een uitweg bieden bij kwesties rond HOVO.