Aanmelden

Hoe meld ik mij aan voor een cursus bij HOVO Amsterdam?

U kunt zich direct voor één of meerdere cursussen in een cursusperiode aanmelden. Bij iedere periode (voorjaar, zomer, najaar) hoort een apart aanmeldformulier. U kunt zich voor meerdere cursussen in dezelfde periode tegelijk aanmelden.
Er zijn twee mogelijkheden om u aan te melden:

1. Snel: direct online aanmelden

2. Aanmelding per post
Achterin de geprinte studiegids vindt u een aanmeldformulier dat u per post aan ons kunt sturen.

Bewijs van inschrijving (tevens uw toegangsbewijs)
Na aanmelding sturen wij u zo spoedig mogelijk per post een bewijs van inschrijving. Direct na het verschijnen van de gids kan het ca. drie weken duren voordat u deze brief ontvangt. Deze brief bevat informatie over de dag, tijd en de collegezalen van de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven. Eventuele wijzigingen (locatiewijziging, annulering) worden per e-mail, brief of telefoon doorgegeven. U moet uw bewijs van inschrijving op verzoek bij ieder college kunnen tonen. Ook vanwege soms wisselende zalen is het belangrijk deze brief mee te nemen naar het college. Als u niet geplaatst kunt worden omdat de cursus(sen) van uw keuze vol is/zijn, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht, zodat u eventueel een andere keuze kunt maken.

Veelgestelde vragen

Bij iedere cursus is een uiterste aanmelddatum vermeld. Na die datum is inschrijving niet meer mogelijk, om logistieke en administratieve redenen. Voor zowel de organisatie als de docent is het sowieso prettig als u uw aanmelding ruim voor die datum opstuurt. En snel aanmelden vergroot de kans op plaatsing – bij HOVO komt het regelmatig voor dat een cursus snel volgeboekt is.
Ja, u kunt op één formulier maximaal 4 cursussen aankruisen, mits deze in hetzelfde semester plaatsvinden. Als u cursussen in verschillende semesters wilt volgen, bijvoorbeeld uit het zomerprogramma en in het najaar, vult u het aanmeldformulier dat bij het betreffende semester hoort in.
Als de cursus van uw eerste keuze vol is wordt u daarvoor op een wachtlijst gezet. Indien voor aanvang van de cursus plaats beschikbaar komt, nemen wij hierover telefonisch contact met u op. Plaatsing op de wachtlijst geeft bij het herhalen van de cursus in een volgend semester geen voorrang bij inschrijving.
Iedere persoon moet een eigen aanmeldingsformulier invullen. Als u graag met een bekende wilt deelnemen aan een cursus, houdt HOVO hier alleen rekening mee als u uw aanmeldformulieren samen in één envelop naar ons toestuurt, met een summiere verwijzing naar andere persoon op de voorkant van het inschrijfformulier. Als u zich digitaal wilt aanmelden, kunt u in de vrije ruimte verwijzen naar de persoon met wie u de cursus wilt volgen en v.v. – meldt u zich dan op dezelfde dag aan, liefst rond dezelfde tijd, anders kan HOVO Amsterdam hier geen rekening mee houden.
Als u een leergang volgt, krijgt u voorrang op inschrijving voor het volgende deel, mits uw aanmelding binnen 2 weken na het verschijnen van de gids door HOVO Amsterdam ontvangen is. Daarna stelt HOVO Amsterdam de inschrijving open voor andere belangstellenden.
De aangeboden cursussen bij HOVO Amsterdam gaan vrijwel altijd door. Daarom sturen we u geen apart bericht meer nadat u uw bewijs van inschrijving hebt ontvangen: geen bericht is altijd goed bericht. Als de cursus waarvoor u bent ingeschreven wegens onvoldoende belangstelling niet doorgaat, ontvangt u hierover uiterlijk een maand voor de start bericht. In geval van overmachtssituaties ontvangt u zo snel mogelijk bericht van ons.
Als u binnen enkele weken na inzending van uw aanmeldingsformulier geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact op met het HOVO-bureau. Als de studiegids net is verschenen, kan het erg druk zijn en kan de verwerking tot ca. 3 weken duren.
Uw gegevens worden via het digitale aanmeldformulier beveiligd verzonden. U kunt dat controleren door het formulier in een nieuw venster te openen: ga naar het formulier, klik met de rechter muisknop en kijk bij ‘eigenschappen’. U ziet dan een https adres – de s staat voor Security.