Leergang Psychologie

Menselijk gedrag kent ontelbaar veel varianten en wordt beïnvloed door allerlei factoren, zoals onze biologie, persoonlijkheid, de aan- of juist afwezigheid van anderen en fysieke omgevingsfactoren. Het willen verklaren van menselijk gedrag, ons gedrag, is een belangrijke menselijke motivatie. Continu proberen we gedrag te doorgronden: dat van anderen om hen beter te kunnen voorspellen en dat van onszelf om controle te hebben over wat we denken en voelen. Maar hebben we wel controle over ons eigen gedrag? Waar komt gedrag vandaan? Hoe wordt het onderzocht en wat zijn de belangrijkste bevindingen? Wat is de huidige status van eeuwenoude vraagstukken zoals het ‘nature-nurture’-debat? Kun je inderdaad ziek worden van emoties? Heeft psychotherapie zin?

In deze leergang, bestaande uit zes cursussen, komen de belangrijkste thema’s in de psychologie aan bod. Met behulp van vele aansprekende en actuele voorbeelden worden de meest relevante theorieën, inzichten en ontdekkingen geïntroduceerd en uitvoerig besproken. Thematisch is de leergang in vier onderwerpen verdeeld:
- algemene introductie in de psychologie (Inleiding in de Psychologie)
- persoonlijkheidspsychologie (Persoonlijkheidspsychologie – Introductie en Verdieping)
- relatie tussen psychologie en gezondheid (Gezondheidspsychologie en Psychologie van de emoties)
- praktische toepassingen van de psychologie (Psychologie in Uitvoering)

Met behulp van deze globale kapstok wordt in de zes verschillende cursussen het brede en interessante palet aan psychologische onderwerpen besproken. De leergang is bedoeld voor alle belangstellenden, er is geen voorkennis nodig. Alle cursussen zijn los van elkaar te volgen; u hoeft niet de eerdere delen te hebben gevolgd om aan de latere cursussen deel te nemen. Wie de volledige leergang afrondt, kan een bewijs van deelname vragen (zie website).

Opzet van de leergang

opzet en rooster leergang Psychologie
deel   I Inleiding in de Psychologie
deel  II Persoonlijkheidspsychologie (1) – introductie
deel III Persoonlijkheidspsychologie (2) – verdieping
deel IV Gezondheidspsychologie
deel V Psychologie en emoties
deel VI Psychologie in uitvoering 
deel VII De sociale mens (najaar 2019)

Planning en inschrijving

De opeenvolgende cursussen in deze leergang vinden plaats op dinsdagochtend. Als u hebt deelgenomen aan een cursus uit de leergang, krijgt u voorrang op inschrijving voor het daarop volgende deel, mits uw inschrijfformulier twee weken na het verschijnen van de studiegids bij HOVO is ontvangen.

Docent

Uw docent is Dr. Andreas Wismeijer.