Leergang Nederlandse geschiedenis in Europese context

In 2007 constateerde – toen nog – prinses Maxima: 'Dé Nederlandse identiteit bestaat niet.' De geschiedenis van de gebieden waaruit nu Nederland bestaat heeft wel een eigen karakter, maar de mate waarin dat het geval is kan alleen worden begrepen als zij in verband wordt gebracht met die van de gebieden er omheen. In deze leergang wordt de veelzijdigheid van de geschiedenis van de Lage Landen én van delen ervan besproken in relatie tot die van buurlanden en verder weg gelegen gebieden. Het startpunt is de verovering van deze streken door de Romeinen en de leergang eindigt in de huidige tijd.

Opzet van de leergang

I. Nederlandse geschiedenis in Europese context I - Oudheid en vroege middeleeuwen (2019 najaar)
II. Late middeleeuwen en vroegmoderne tijd: van Bourgondische verscheidenheid tot eenheidsstaat (voorjaar 2020)
III. 1800-heden: van Bataafse Republiek tot dekolonisatie en ontzuiling (najaar 2020)

Alle cursussen uit deze leergang zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.
 

Planning en inschrijving

Als u hebt deelgenomen aan een cursus uit de leergang, krijgt u voorrang op inschrijving voor de daarop volgende cursus, mits uw inschrijving binnen twee weken na het verschijnen van de studiegids bij HOVO is ontvangen.