leergang Kunst in context

Wat gebeurt er wanneer we de kunstgeschiedenis proberen te begrijpen door één kunstwerk als uitgangspunt te nemen? Deze benadering is de basis voor de leergang Kunst in Context (I-IV).
Deze leergang biedt verdieping na(ast) de leergang Kunstgeschiedenis (I-VIII) door in elk hoorcollege één kunstwerk als vertrek- en eindpunt te nemen. Dit kunstwerk is leidraad voor een ‘andere’ kunstgeschiedenis met verrassende wendingen.

De serie begint met een keuze van kunstwerken uit internationale musea in de tijdsperiode vanaf 1800 tot nu. Deel II tot en met IV gaan over kunstwerken uit de drie grote musea rondom het Museumplein in Amsterdam. Het Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum bieden met hun presentaties gezamenlijk een rijk en fascinerend overzicht van de kunst van de middeleeuwen tot en met de eenentwintigste eeuw.
Door het volgen van deze leergang leert u de collecties rondom het Museumplein goed kennen en heeft u de mogelijkheid om dichtbij te gaan bekijken wat u hoort en leest op de VU.
Iedere cursus begint met een geschiedenis van het museum geplaatst in de context van de tijd. Er wordt ingegaan op de verschillende ontwikkelingen en ideeën in het verzamelen en presenteren van beeldende kunst.
Bij de cursusbeschrijving vindt u de lijst van de te bespreken kunstwerken. Naast deze kunstwerken komen veel bekende en onbekende kunstwerken uit andere musea aan bod, van schilderijen, beeldhouwwerken, architectuur, videokunst, design en installaties tot andere kunstvormen. Het lezen en bestuderen van (deels Engelstalige) artikelen maakt deel uit van de cursus.

Opzet van de leergang

opzet leergang Kunst in context
deel I          Collecties diverse musea, periode 1800-nu
deel II         Collectie Stedelijk Museum, periode 1900-nu
deel III        Collectie Rijksmuseum, periode 1300-1700 (najaar 2019)
deel IV        Collecties Rijksmuseum, Stedelijk en Van Gogh, periode 1700-1900

Planning en inschrijving

planning en inschrijving
Alle cursussen uit deze leergang zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Omdat er geen inhoudelijke redenen zijn voor het aanhouden van een bepaalde volgorde, zijn er op deze leergang geen voorrangsregels voor plaatsing van toepassing. Aanmeldingen worden dus op volgorde van binnenkomst verwerkt, zonder rekening te houden met eerdere deelname aan een van deze cursussen. Bij de cursusbeschrijvingen op de volgende pagina’s staan de exacte data vermeld.

Docent

Uw docent is Drs. Frans Henk Hoekstra.

Rooster

rooster leergang Kunst in context


maandagmiddagdonderdagochtend
najaar 2018        IV Collecties Rijksmuseum, Stedelijk, Van Gogh        I Diverse musea  
voorjaar 2019         -        II Collectie Stedelijk Museum 
najaar 2019        -         III