Leergang Geschiedenis van het Moderne Design

Toegepaste kunst, industrieel ontwerp, beeldende kunst, bouwkunst


Toegepaste kunst, industrieel ontwerp, beeldende kunst, bouwkunst.

Van fruitpers tot bureaustoel, alles om ons heen is ontworpen en heet ‘Design’. Van het interieur van onze woning, de vorm van onze auto, de kleding die wij dragen, tot de verpakking van het voedsel dat wij eten en drinken – iemand heeft nagedacht over de vormgeving ervan. De leergang Geschiedenis van het Moderne Design laat in drie cursussen het ontstaan en de ontwikkeling zien van het Moderne Design vanaf 1851, het jaar dat de eerste Wereldtentoonstelling plaatsvond in het Crystal Palace in Londen, tot heden. De Wereldtentoonstelling vormt het begin van de opkomst van nieuwe ideeën op het gebied van de toegepaste kunst en industrieel ontwerp.

In deze drie cursussen wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het Moderne Design in een zo breed mogelijk kader geplaatst. De aandacht gaat uit naar de toegepaste kunst, industrieel ontwerp, beeldende kunst en bouwkunst, variërend van het ontwerp voor de elite tot de hedendaagse massacultuur. De cursussen geven inzicht in de politieke, cultuurhistorische en maatschappelijke achtergronden van de verschillende stromingen in de ontwerpkunst. Daarnaast wordt de daaraan gerelateerde beeldende kunst en bouwkunst besproken.

Gedurende de cursussen zult u steeds meer inzicht krijgen in de rijkdom van de bronnen van Design en maakt u kennis met haar vele gezichten. U zult de herkomst van schijnbaar alledaagse voorwerpen in de geschiedenis van het ontwerp kunnen plaatsen.

Opbouw

I De Arts and Crafts Movement, Art Nouveau en Art Deco (najaar 2019)
II De Stijl, Het Bauhaus, L’Esprit Nouveau, Het nieuwe wonen
III Design na 1940: Streamlining, Modernisme, Pop cultuur, Post Modernisme, Dutch Design en Massacultuur

Planning en inschrijving

Alle delen van deze leergang vinden op maandagmiddag plaats. Als u hebt deelgenomen aan de voorafgaande cursus uit deze leergang, krijgt u voorrang op inschrijving voor de daarop volgende cursus, mits uw aanmeldingsformulier twee weken na het verschijnen van de studiegids bij HOVO is ontvangen. De leergang wordt regelmatig herhaald.

Docent

Uw docent is Drs. Betty Abas