Leergang Filosofiegeschiedenis: avondcursus

Wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van de filosofie, dreigt gemakkelijk te worden overweldigd door een intimiderende hoeveelheid namen, stromingen en begrippen. De achtdelige leergang Filosofiegeschiedenis maakt u wegwijs in de westerse wijsbegeerte door een helder en gedegen overzicht te bieden van de talrijke en originele zienswijzen die gedurende vijfentwintig eeuwen door vermaarde denkers zijn ontwikkeld. De reeks colleges beoogt een grondige kennismaking met de invloedrijkste wijsgeren, de voornaamste stromingen, de beroemde debatten en de centrale begrippen uit de fascinerende geschiedenis van de westerse filosofie vanaf de klassieke oudheid tot aan de hedendaagse tijd. Daarbij zal niet alleen aandacht worden geschonken aan individuele kopstukken, maar ook worden gewezen op overkoepelende verbanden. Door de grote vragen van de wijsbegeerte en de uiteen- lopende antwoorden die daarop door gezaghebbende denkers zijn gegeven te bestuderen, krijgt u inzicht in de ontwikkelingen, de tegenstellingen en de diepere samenhang die de filosofiegeschiedenis kenmerken.

Opzet van de leergang

opzet leergang Filosofiegeschiedenis

deel I        De antieke wijsbegeerte
deel II       De Romeinse en Patristische filosofie
deel III      De middeleeuwse wijsbegeerte
deel IV      De filosofie van de Renaissance 
deel V       De filosofie van de Verlichting (najaar 2019)
deel VI      De 19e-eeuwse wijsbegeerte (voorjaar 2020)
deel VII     De hedendaagse filosofie (1) (najaar 2020)
deel VIII    De hedendaagse filosofie (2) (voorjaar 2021)

Bijzondere voorkennis van filosofie is niet vereist, de leergang staat open voor alle belangstellenden. De cursussen uit deze leergang zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.
Op dinsdagmiddag wordt altijd een cursus rond een klassiek werk aangeboden dat past binnen de periode uit de leergang die in dat semester plaatsvindt.

Planning en inschrijving

planning en inschrijving
Alle delen van de leergang vinden plaats op dinsdagavond.
Als u hebt deelgenomen aan de voorafgaande cursus uit de leergang, krijgt u voorrang op inschrijving voor de daaropvolgende cursus, mits uw aanmeldformulier binnen twee weken na het verschijnen van de studiegids bij HOVO is ontvangen.

 

Docent