Leergang Architectuurgeschiedenis

Van Byzantijnse kerken en gotische kathedralen tot tuinwijken en postmoderne architectuur: de westerse architectuurgeschiedenis kenmerkt zich door een duizelingwekkende opeenvolging van bouwstijlen en stedenbouwkundige variatie.

Tijdens de leergang Architectuurgeschiedenis krijgt u in vijf opeenvolgende cursussen van elk tien hoorcolleges een uitgebreide inleiding in de westerse architectuurgeschiedenis. Daarbij is zowel aandacht voor verschillende bouwstijlen als voor stedenbouw. De achterliggende politieke en cultuurhistorische achtergronden van de bouw van kerken, kloosters, paleizen, steden en de architectuur voor burgers geven daarbij extra inzicht in de rijkdom van de westerse architectuurgeschiedenis.

Door naast de colleges ook teksten te lezen (zelfstudie) wordt meer inzicht verkregen in de behandelde architectuurhistorische onderwerpen. Daarbij reikt het spectrum van de vroegchristelijke tijd tot en met de huidige tijd.

Opzet van de leergang

  1. Van vroegchristelijk tot en met de gotiek (voorjaar 2021)
  2. Van Renaissance tot Nieuwe Tijd
  3. De negentiende en twintigste eeuw tot ca. 1980
  4. De geschiedenis van de Europese stad
  5. Architectuur en stedenbouw in de laatste decennia


Alle cursussen uit deze leergang zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Planning en inschrijving

De delen worden opeenvolgend op dezelfde dag en tijd geprogrammeerd: als deel I op woensdagmiddag start, vinden de delen II t/m V in de daaropvolgende semesters ook op woensdagmiddag plaats.

Voorrang op inschrijving
Inschrijving staat open voor alle belangstellenden. Deelnemers aan een voorafgaand deel hebben geen voorrang op inschrijving. Als u zeker wilt zijn van deelname aan een vervolgdeel, raden we u aan zo snel mogelijk na het verschijnen van het nieuwe programma in te schrijven. Dan is de kans het grootst dat u hiervoor geplaatst kunt worden. De leergang wordt regelmatig herhaald.


2021 voorjaar
deel  I  -  Van vroegchristelijk tot en met de gotiek
2021 najaar
deel II  - Van Renaissance tot Nieuwe Tijd
2022 voorjaar
deel III - De 19e en 20e eeuw tot ca. 1980
2022 najaardeel IV  - Geschiedenis van de Europese stad
2023 voorjaardeel V  -  Architectuur en stedenbouw laatste decennia
2022 najaardeel  I  -  Van vroegchristelijk tot en met de gotiek

Docent

Uw docent is Drs. Betty Abas.