HOVO Docenten

Hans_CharmantDrs. Hans Charmant is als politicoloog opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en was vanaf 1980 universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook HOVO-cursussen geeft. Zijn belangstelling gaat uit naar alle mogelijke politieke theorieën en zijn specialisme is de geschiedenis van het Westerse politieke denken.

Uit eerdere evaluaties over deze docent: "Zeer verrassende docent. Zeer erudiet en meer historicus en politicoloog dan filosoof, maar veel wetenswaardigs gehoord." "Waar het mij om draait, is of een docent je gedachtengoed een beetje kan opschudden, en dan zeg ik volmondig ja"

 

 Cursussen

  • Hannah Arendt: Het waagstuk van de politiek (najaar 2019)
  • De rechtvaardigheidstheorie van Rawls (najaar 2017)
  • De geboorte van het moderne politieke denken - Hobbes, Locke, Rousseau (najaar 2016)
  • Machiavelli en het geheim van de macht (najaar 2014)
  • Hannah Arendt als politiek denker (najaar 2013)