HOVO Docenten

Han EntzingerProf. dr. Han Entzinger is emeritus-hoogleraar Migratie- en Integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht; hij werkte ook bij de Verenigde Naties en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij was een van de pioniers van het migratieonderzoek en adviseerde ook overheden, Europese en internationale organisaties op dit gebied. De media vragen hem dikwijls om commentaar bij nieuwe ontwikkelingen.

Cursus
Migratie en vluchtelingen: lust of last?