Paul Gabriner

Paul_GabrinerDr. Paul Gabriner, Amerikaan van geboorte, was 30 jaar lang verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoofddocent Engelse en Amerikaanse letterkunde bij de opleiding Engels.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Heel leerzaam hoe hij de stof inzichtelijk maakt. Graag nog meer cursussen van deze docent."
"Heel goede en sympathieke docent." (De wereld van Geoffrey Chaucers Canterbury Tales)
Recente cursussen

  • Op weg met Abraham naar Mozes, Van geschenk tot gebod (najaar 2018)
  • Verborgen profeten: zeven joods-Amerikaanse klassiekers
  • De Thora en de kwetsbare mens
  • Meet the Romantic poets! - Blake, Wordsworth, Coleridge, Keats and Shelley
  • De verhalen van D.H. Lawrence
  • De Bijbel beter bekeken: Zes thema's uit de Thora en het Nieuwe Testament
  • De wereld van Geoffrey Chaucers Canterbury Tales
  • Rasji's licht: Zes thema's uit de Thora
  • Harold Pinter: Zes ontmoetingen