HOVO Docenten

Michiel_HagdornDrs. Michiel Hagdorn heeft Literatuurwetenschap gestudeerd aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere HOVO-instellingen Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis. Zijn specialisatie betreft ‘Klassiker’ als Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Richard Wagner, Thomas Mann, Franz Kafka en Günter Grass. Hun werk (en dat van anderen) beschouwt hij altijd in hun historische, intellectuele en culturele context. Hij gaf meerdere cursussen voor HOVO Amsterdam.

www.michielhagdorn.nl

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Hulde voor deze docent!!! Jammer dat het beste antwoordalternatief "zeer eens" is, anders zou ik zeker enkele keren "briljant" hebben aangekruist" (Thomas Mann: De Toverberg)
"De docent , M.Hagdorn kwam op mij zeer deskundig en betrokken over en wist vooral de grote lijnen van zijn betoog goed te bewaken. (Thomas Mann: Dr. Faust)
"Als ik een hoed zou dragen, dan zet ik deze met een buiging af voor de prestatie van deze docent." (Thomas Mann: Dr. Faust)
"Voor mij is Michiel Hagdorn is een heel boeiende docent.Ik heb nu acht cursussen bij hem gevolgd en elke cursus is weer interessant en inspirerend geweest."Johann Wolfgang Goethe)

Cursussen

 • De Toverberg (2019 najaar)
 • Weimar: Symbool van de Duitse ‘Geist’  (2019 voorjaar)
 • Richard Wagner en de Duitse mythe. Der Ring des Nibelungen: bronnen,betekenis,invloed (najaar 2018)
 • Goethe en Schiller: een vriendschap tussen tegenpolen
 • Literatuur in de Republiek van Weimar
 • Franz Kafka en Midden-Europa rond 1900
 • Het koninklijke Berlijn
 • Thomas Mann: Jozef en zijn broers - Een ironische mensheidsmythe in romanvorm
 • Beroemde gedichten van Goethe - Goethe – Gott – Natur
 • De Duitse Romantiek - Filosofische en literaire werken in hun historische context
 • Johann Wolfgang Goethe: Sturm und Drang - Klassik - Faust
 • Heinrich Heine, romanticus en kritisch intellectueel
 • München: geschiedenis en literatuur
 • Thomas Mann: Dr. Faust

 

Leergang Markante levens

 • gastcollege in Markante levens III Opkomst van de burgerij (ca.1700-1900)
 • gastcollege in Markante levens IV - Moderne levens (1900-2000)