HOVO Docenten

Marita_MathijsenProf. dr. Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam, is bekend als specialist op het gebied van de negentiende-eeuwse letterkunde. Ook is zij bekend geworden om haar kritische columns in NRC Handelsblad. In 1991 ontving zij de Multatuliprijs voor De geest van de dichter en in 1998 de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs voor haar populariseringen van de historische Nederlandse literatuur. In januari 2018 verschijnt haar biografie van Jacob van Lennep.

Cursussen

  • De Tachtigers: een revolutie in de Nederlandse literatuur  (2019 voorjaar)
  • Het Amsterdam van Jacob van Lennep
  • De canon van Nederlandse schrijvers uit de negentiende eeuw
  • Literatuur en maatschappij van de nederlandse negentiende eeuw
  • Het ontstaan van het historisch besef