Ton VinkDr. Ton Vink is filosoof (www.ninewells.nl). Hij schreef een proefschrift over de Schotse filosoof David Hume en is zowel theoretisch als praktisch betrokken in de discussie rond een zelf beschikt levenseinde  
 
Cursus

  • David Hume, in zijn eigen tijd en in de onze (2019 voorjaar)
  • John Stuart Mill: On Liberty 
  • Keuzes rond het naderend levenseinde
  • Humanisme