HOVO Docenten

Petra_Bolhuis_en_Theo_MeereboerDrs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer werken al meer dan vijftien jaar als filosoof vanuit hun eigen praktijk 'Maieutiek'.
Ze zijn beiden afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen op een onderzoek naar de filosofie van Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis is daarnaast afgestudeerd als orthopedagoog. De werkwijze van Maieutiek baseert zich op het gedachtegoed van Socrates dat ieder mens zijn eigen wijsheid heeft, maar dat vragen stellen en informatie bieden nodig zijn om die wijsheid wakker te maken en te voeden.
Ze geven al geruime tijd cursussen voor HOVO.

www.maieutiek.nl

Uit de evaluaties van eerdere cursussen van deze docenten:
"De colleges van Petra Bolhuis en Theo Meereboer zijn altijd een feest om te volgen. Van zeer hoog niveau, interdisciplinair, verrassend, flexibel en nooit plichtmatig of routinematig, maar zeer enhousiast en enthousiasmerend gebracht."
"Uitstekende docenten!Ze kiezen interessante onderwerpen en weten er inspirerend over te vertellen.Ik ben van plan het volgend seizoen weer een collegereeks bij hen te gaan volgen." (Nihilisme en cynismé)
"De structuur van de cursus was duidelijk van opzet en is voor mij heel belangrijk en verhelderend geweest."(Martha Nussbaum: de breekbaarheid van het goede)
"De docenten vulden elkaar uitstekend aan. Er was voor mij een duidelijke verdiepingsslag. Door de techniek te bezien vanuit de historische en filosofische ontwikkeling ondersteund door mooie aanstekelijke voorbeelden en door de systematische opbouw van de colleges heeft er een perspectiefwisseling bij me plaatsgevonden van een zekere weerstand naar een gezond scepticisme."(Icarus)

Recente cursussen en actuele cursussen

 • Susan Neimans Waarom zou je volwassen worden? (2019 najaar)
 • Wat is de mens?' of: wie zijn wij eigenlijk? (2019 najaar)
 • Vier vormen van vrijheid (2019 zomer) 
 • Kosmopolitisme (zomer 2019)
 • Sloterdijk - Kritiek van de cynische rede  (2019 voorjaar)
 • Morele helderheid: Idealen in een tijd van polarisatie  (2019 voorjaar)
 • Tocqueville en de huidige stand van zaken in Amerika (najaar 2018)
 • Homo Deus en andere ideeën over de toekomst van de mens (najaar 2018)
 • Markus Gabriel: Waarom we vrij zijn als we denken
 • Hannah Arendt: Totalitarisme
 • Kosmopolitisme – Leven in tijden van verandering
 • Discipline, toezicht en straf van Foucault
 • Nietzsche en het dilemma van goed en kwaad
 • Sprekend een dier
 • Thymos; van de razende Achilles tot de strijd om erkenning
 • Tocqueville: Over de democratie in Amerika II
 • Tocqueville: Over de democratie in Amerika I (najaar 2016)
 • Ik voel dus ik ben
 • Dromen 
 • Ben ik mijn lijf?
 • Ortega Y Gasset: opstand van de massamens - een perspectief op de modern mens
 • Niet alle filosofie beging bij Plato - een andere geschiedenis van de filosofie
 • Susan Neiman: waarom zou je volwassen worden?
 • Hannah Arendt - de menselijke conditie
 • Icarus
 • Ik denk, denk ik
 • Nihilisme en cynisme
 • Martha Nussbaum: De breekbaarheid van het goede
 • Het kwaad
 • Tocqueville, Democratie onder druk
 • Stil de tijd
 • Vrijheid
 • Levenskunst in Oost en West 
 • Hannah Arendt: Denken
 • Mensbeelden in de hedendaagse filosofie I en II
 • Breekbare vrijheid - De vrijheidspraktijken van Michel Foucault

Leergang Markante levens

 •      gastcollege in Markante levens IV - Moderne levens (1900-2000)