HOVO Docenten

Bert-Jan_Lietaert-PeerbolteDr. Bert Jan Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU. De geschiedenis van de totstandkoming en overlevering van de Bijbel behoort tot de kern van zijn leeropdracht.
Bij drie van de zeven lessen zal prof. Dr. August den Hollander optreden, hoogleraar Religieus Erfgoed aan de VU en gespecialiseerd in de geschiedenis van de Bijbel in de Lage Landen.

Cursussen

  • De Bijbel als cultureel erfgoed (2019 voorjaar)
  • Drie geloven op één kussen: jodendom, christendom en islam