HOVO Docenten

Arnold_ZiegelaarDrs. Arnold Ziegelaar studeerde natuurkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Sinds 2007 is hij docent godsdienstfilosofie aan de theologische opleidingen van Hogeschool InHolland. Daarnaast voert hij een filosofische praktijk. Hij gaf collegereeksen over filosofie van religie, filosofie van de levenskunst, het denken van Kant en van Heidegger. Hij publiceerde over diverse wijsgerige onderwerpen. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek, een inleiding in de filosofie van de verwondering, over hedendaags levensbeschouwelijk denken zonder God en Oorspronkelijk bewustzijn (2016) waarin hij een vorm van naturalistisch dualisme verdedigt.
www.arnoldziegelaar.nl

Uit de evaluaties van eerdere cursussen van deze docent: "De heer Ziegelaar is een bijzonder goede docent en zeer toegankelijk voor opmerkingen van de cursisten"

Cursussen

  • Grote vragen: een thematische inleiding in de filosofie (najaar 2019)
  • De weg van het mensenleven, een filosofisch onderzoek naar zin (najaar 2018)
  • Nietzsche: denker en ziener
  • Het mysterie van het bewustzijn - een kritiek van de neuromane rede
  • Aardse mystiek - een filosofische inleiding
  • Filosofie en kunst
  • Levenswijsheid en levenskunst