HOVO Docenten

Prof. dr. Wim van Westrenen is maanonderzoeker aan de Vrije Universiteit. Hij heeft een laboratorium waarin hij zelf Maanstenen namaakt, om te bekijken wat de eigenschappen van die gesteenten zijn.

Cursus

Terug naar de maan (najaar 2019)
HOVO-kindercollege: Terug naar de maan (zomer 2019)