HOVO Docenten

Guus_BorgerProf. dr. Guus J. Borger is emeritus hoogleraar in de historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was tot aan zijn emeritaat in 2007 tevens aangesteld als hoogleraar in de historische geografie aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de bewoningsgeschiedenis van de zuidelijke oever van de Noordzee, vanaf het Skagerrak tot aan Cap Gris-Nez en vanaf de IJzertijd (ca. 600 v. Chr) tot op heden. De geschiedenis van de waterstaatszorg en het kustbeheer vormt daarvan een onderdeel.

 

Cursussen

  • Nederland en het water - De zorgvuldige omgang met een vijandige vriend  (2019 voorjaar)
  • De toekomst van de landbouw in Nederland
  • Dynamiek van de Nederlandse kust: Vorming – verandering – beheer
  • Nederland en het water