HOVO Docenten

Steenhoven-Gerard-van-derProf. Dr. Gerard van der Steenhoven (Dordrecht, 1959) is hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en als deeltijd hoogleraar Meteorological and Climatological Disaster Risk Reduction verbonden aan de Universiteit Twente. Voor zijn benoeming bij het KNMI was hij decaan van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen aan deze universiteit.  Als hoofddirecteur van het KNMI maakt Van der Steenhoven sinds 2014 deel uit van de besturen van de internationale meteorologische organisaties EUMETSAT (voorzitter), ECMWF, EUMETNET en ECOMET en WMO. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van museum Sonnenborgh (Utrecht), de  Raad van Advies van NWO, de Instituutsadviesraad van NIOZ, en de Strategische Adviesraad van NLingenieurs. Van der Steenhoven is in de afgelopen jaren ook betrokken geweest bij diverse visitaties van universiteiten en kennisinstellingen. 

Cursussen