HOVO Docenten

Hans-de-WaardtDr. Hans de Waardt is verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de VU en gespecialiseerd in de cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne periode. Hij richt zich in zijn onderzoek vooral op de geschiedenis van het geloof in toverij en hekserij, van de geneeskunde en van de radicale reformatie.

Hans de Waardt en dr. Ad Tervoort zijn historici en universitair docenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Zij verzorgen samen de voorjarscursus 2018: Nederlandse geschiedenis in Europese context.
Dr. Ad Tervoort is gespecialiseerd in middeleeuwse geschiedenis (college 1-5), Hans de Waardt in vroegmoderne geschiedenis (tot ca. 1800, college 6-10).

Cursussen

  • Nederlandse geschiedenis in Europese context I - Oudheid en middeleeuwen (najaar 2019)
  • Nederlandse geschiedenis in Europese context 1750-heden (najaar 2018)
  • Paleografie: het lezen van archiefstukken
  • Nederlandse geschiedenis in Europese context (samen met Ad Tervoort)