Kunstgeschiedenis VI - Beeldende kunst en bouwkunst (1900-1940)

Hoekstra-KGVI

Van Matisse tot Mondriaan, van Arp tot Zadkine, van Berlage tot Bauhaus: de eerste helft van de twintigste eeuw vormt een van de meest dynamische periodes in de kunstgeschiedenis. Manifesten en ideeën over kunst en architectuur wisselen elkaar in hoog tempo af. Vooral in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog en de jaren na de Russische revolutie worden veel utopistische ideeën over schilderkunst en maatschappij verwoord. Het is de tijd waarin een architect of vormgever durft te geloven dat kunst en architectuur de mensheid een betere wereld kunnen brengen.

Dromen en verlangens over een nieuwe tijd klinken door in teksten van Kandinsky, Mondriaan en Gropius. In de cursus wordt een aantal van deze fascinerende teksten besproken en in verband gebracht met het beeldende werk. In de schilderijen van Matisse en Picasso verandert de betekenis van kleur en ruimte. De verzelfstandiging van het vlak wordt manifest in ‘Zwart Vierkant’ van Malevich. Daarbij wordt in de cursus ook de vraag gesteld in hoeverre de gedachte dat kunstgeschiedenis een weg is van figuratie naar abstractie (nog) juist is.
Nieuwe inzichten over ruimte en massa zijn ook van invloed op de beeldhouwkunst, vormgeving en architectuur. In de beelden van Henry Moore, Hans Arp en Giacometti worden klassieke thema’s opnieuw ontleed en vormgegeven. In de bouwkunst leiden ideeën over ornament, materiaal en constructie tot uiteenlopende stromingen.
In Nederland komt dit goed naar voren in de verschillen tussen de architectuur van de Amsterdamse School (Plan Zuid van Berlage) en het Nieuwe Bouwen. Aan het Bauhaus in Duitsland ontstaat een nieuwe vorm van kunstonderwijs, waarbij beeldende kunst, vormgeving en architectuur een maatschappelijk doel dienen.

Deze cursus maakt deel uit van de leergang Kunstgeschiedenis, maar staat open voor alle belangstellenden.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges.

Data: 6 februari t/m 16 april 2020
Let op: geen college op 26 maart

Dag en tijd: donderdag, 14.00-17.00 uurLiteratuur en voorkennis

Gedrukte reader (deels Engelstalig)

H. Honour en J. Fleming, Algemene Kunstgeschiedenis, Amsterdam, Meulenhoff, 14e uitgebreide en
herziene editie, 2009 of later verschenen herdrukken


Studiebelasting: ca.6 à 8 uur zelfstudie per week

Docent

FH_HoekstraDrs. Frans Henk Hoekstra is kunsthistoricus. Hij ontwikkelt sinds 1993 cursussen en meerdere leergangen voor HOVO op het gebied van kunstgeschiedenis, beeldende kunst en architectuur, vanaf Klassieke Oudheid tot en met hedendaagse kunst. Daarnaast werkt hij als rondleider in musea en organiseert hij studiereizen.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 307  (incl. reader) per deelnemer.

 Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
 Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
 Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

 De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.