Kunstgeschiedenis III – Renaissance Italië, Duitsland en de Nederlanden

Hoekstra-KGIII

Cursusbeschrijving

Wanneer en waar maakten de Middeleeuwen plaats voor de Renaissance? Zijn er wellicht verschillende ‘renaissances’? Hoe houdbaar zijn deze definities als we de diversiteit in de beeldende kunst en architectuur onder de loep nemen?

De eerste helft van deze cursus richt zich op Italië, met als vertrekpunt het ontstaan van de paneelschilderkunst ‘als een roerend goed’. Niet langer is de kunstenaar een anonieme ambachtsman, maar wordt hij iemand die we bij naam kennen. Het zelfbewustzijn van steden als Siena en Florence leidt tot een ongekende bloei van architectuur en kunst. In de schitterende fresco’s is een veranderend wereldbeeld zichtbaar. Stadspolitiek en privébelangen vermengen zich met Bijbelse episodes en/of ideeën uit de klassieke filosofie. Nieuwe religieuze opvattingen leiden tot andere uitbeeldingen van heiligen: Maria als hemelse godin of een liefdevolle moeder. In geschreven traktaten ontwikkelt zich een ‘taal’ voor de schilderkunst. De beeldende kunsten worden verheven tot ‘artes liberales’. In het tijdperk van het humanisme vormen geometrie en getallenreeksen de grondslagen van de architectuur. Vanuit deze invalshoeken zullen werken van Fra Angelico, Bramante, Raphaël, Michelangelo en minder bekende kunstenaars worden bestudeerd.

In West-Europa verspreidt vanaf de dertiende eeuw de gotiek zich vanuit Frankrijk naar omringende landen – in de architectuur van Brugge, Gent en Haarlem herkennen we gotische, maar ook renaissancistische elementen. Ontwikkelingen in Italië dringen door tot in het gebied ten noorden van de Alpen, zoals zichtbaar is in de vijftiende- en zestiende-eeuwse schilderkunst van Lucas van Leyden, Jan van Scorel en Albrecht Dürer. Die wisselwerking tussen de Renaissance in Italië en de Lage Landen vormt nog steeds een levendige bron van onderzoek en discussie. Nieuwe onderwerpen, ideeën en composities vormen een vruchtbare voedingsbodem voor de latere genres in de Gouden Eeuw (Kunstgeschiedenis IV).

Deze cursus maakt deel uit van de leergang Kunstgeschiedenis, maar staat open voor alle belangstellenden.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges.

Data: 3 februari t/m 20 april 2020
Let op: geen college op 23 maart en 13 april

Dag en tijd: maandag, 14.00-17.00 uur

Literatuur en voorkennis

Gedrukte reader (deels Engelstalig) 

H. Honour en J. Fleming, Algemene Kunstgeschiedenis, Amsterdam, Meulenhoff, 14e uitgebreide en herziene editie, 2009


Studiebelasting: ca. 6 à 8 uur per week

Docent

FH_HoekstraDrs. Frans Henk Hoekstra is kunsthistoricus. Hij ontwikkelt sinds 1993 cursussen en meerdere leergangen voor HOVO op het gebied van kunstgeschiedenis, beeldende kunst en architectuur, vanaf Klassieke Oudheid tot en met hedendaagse kunst. Daarnaast werkt hij als rondleider in musea en organiseert hij studiereizen.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 307 (incl. reader)

 Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
 Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
 Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.