Nietzsche’s ontdekking van het nihilisme en de post-truth samenleving

Bolhuis-NietzscheNihilisme

Cursusbeschrijving

Nietzsche voorziet al aan het eind van de negentiende eeuw dat de wijze waarop de westerse cultuur zich ontwikkelt en de manier waarop mensen zich ontdoen van klemmende waarden en religieuze dogmatische opvattingen, weliswaar een bevrijding oplevert, maar tegelijktijdig de afgrond van het nihilisme opent.

Op filosofisch niveau, maar zeker ook in de praktijk van alledag, hebben we in de eenentwintigste eeuw te maken met de consequentie van het ‘god is dood’ van Nietzsche en met het postmodernistische ‘einde van de grote verhalen’. We moeten ons uiteenzetten met Sartre’s roep om je eigen verantwoordelijkheid op je te nemen en Arendts beroep op het socratische denken als tegenwicht tegen de gedachteloze onderwerping aan grote ideologieën.

In deze colleges willen we laten zien wat nihilisme is, voor Nietzsche én in onze tijd. In het huidige denken wordt vaak een relatie gelegd tussen de opkomst van het postmodernisme en het ontstaan van de huidige verwarring over waarheid, feiten en wetenschappelijk denken. Ook wij zien een relatie tussen het ontstaan van een Post-truth samenleving en het nihilisme, echter niet als een fout die in de westerse filosofie gemaakt wordt door het postmodernisme, maar als een fase in de ontwikkeling van het rationele denken. Dit is weliswaar een lastige fase, maar ook noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van een mondiale cultuur.

Onderwerpen die aan bod zullen komen:

- Het nihilisme van Nietzsche
- Moderne varianten van het nihilisme
- De relatie nihilisme, postmodernisme en post-truth
- De ontwikkeling van rationaliteit naar instrumentaliteit en de roep om irrationele waarden
- Denken, voelen en nihilisme


Bronvermelding afbeelding: Dagmar Illustrations

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges.

Data: 3 februari t/m 20 april 2020
Let op: geen college op 17 februari en 13 april

Dag en tijd: maandag, 13.30-16.00 uurLiteratuur en voorkennis

P. van Tongeren, Het Europese Nihilisme; Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren, Vantilt, Nijmegen 2012, ISBN 9789460040986. Verdiepend studiemateriaal vindt u kort voor aanvang op maieutiek.nl/aanbod/cursusmateriaal/

Studiebelasting: ca. 2 uur per week; meer tijd naarmate de deelnemer de achtergrondinformatie ook doorneemt.

Docent

Petra_Bolhuis_en_Theo_MeereboerDrs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer werken als filosoof vanuit hun eigen praktijk 'Maieutiek'. Ze zijn beiden afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de filosofie van Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis is daarnaast afgestudeerd als orthopedagoog. Ze geven al geruime tijd cursussen voor HOVO. Zie ook maieutiek.nl.


Prijs en aanmelden

Prijs: € 290


Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

e uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.