Inleiding in de Islam

Ellethy-InleidingIslam

Cursusbeschrijving

De islam bereikte zijn status quo gedurende meer dan veertien eeuwen van historische ontwikkeling in verschillende geografische, culturele, epistemologische en sociaal-politieke contexten. De uitdaging was altijd om te strijden voor een evenwichtige samenhang tussen de nieuwe wereldse contexten en het behoud van de goddelijke leiding, tussen dit leven en het Hiernamaals. Dat zorgde voor een grote diversiteit binnen het raamwerk van de basis-spectra van wat we kennen als ‘Islam’: geloof, beschaving en cultuur. Desalniettemin wordt de islam vandaag de dag, vaak in het Westen en zelfs door sommige moslims, gepresenteerd of waargenomen als een vaste monolithische godsdienst die nauwelijks gelijke tred kan houden met een zich ontwikkelende en veranderende wereldlijke context.

In deze collegereeks belichten we de belangrijkste kenmerken van de Islam, de ontstaansgeschiedenis van de schriftuurlijke bronnen (de Koran en de Soenna), de belangrijkste stromingen en wetscholen, de ontwikkelingen van de islam als religie, staat, beschaving en cultuur, met aandacht voor de actualiteit en de positie van moslims in Nederland en het Westen.

De volgende vragen komen, onder andere, aan bod: Wat is de Islam? Wie is een Moslim? Wie is God voor Moslims? Wat is de positie van de Koran en de profeet Mohamed in het islamitische geloof? Wat is Sharia? Hoe verhoudt de islam zich tot de religieuze ‘ander’? Zijn Islam en democratie verenigbaar? Hoe verhouden moslims zich tot een niet-islamitische seculiere context in Europa en Nederland? Na afloop heeft u een genuanceerd beeld van de Islam, zowel wat betreft haar historie als in haar huidige vorm(en).

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 6 hoorcolleges.

Data: 6 februari t/m 19 maart 2020
Let op: geen college op 20 februari

Dag en tijd: donderdag, 13.45-16.00 uurLiteratuur en voorkennis

Geschikte achtergrondliteratuur bij deze cursus is de volgende aanbevolen literatuur (niet verplicht):
- Waardenburg, J., Islam: Norm, Ideaal en Werkelijkheid, Houten: Fibula, 2000.
- De Koran: Een weergave van de Arabische tekst in het Nederlands, vert. Fred Leemhuis (Houten: Het Wereldvenster, 1989) of Siregar (De edele Koran) of IUR-vertaling: de levende Koran
- William E. Shepard, Introducing Islam: Second Edition (London: Routledge, 2014)

Studiebelasting: naar eigen inzicht per week

Docent

Yaser-EllethyDr. Yaser Ellethy is hoofddocent en directeur van het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) van de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tweemaal gepromoveerd; in de islamitische theologie en in de filologie en hij publiceerde vele artikelen. Hij geeft deze cursus samen met enkele gastdocenten.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 174 

Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.
 

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.