Filosofiegeschiedenis VI - De negentiende-eeuwse wijsbegeerte

Jagersma-FGVI

Cursusbeschrijving

Aan het einde van de achttiende eeuw had de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) een grootse poging ondernomen de kernvragen van de wijsbegeerte ongekend grondig en voorgoed te beantwoorden. Zijn transcendentale filosofie geldt voor velen als het hoogtepunt van de Verlichting. Tegelijkertijd vormde het systeem van Kant ook een keerpunt, aangezien het de mogelijkheden van het verstand weliswaar benadrukt, maar er tevens grenzen aan stelt. Deze spanning in het denken van Kant zou de aandacht van nagenoeg alle filosofen uit de 19e eeuw opeisen. Men kan de wijsbegeerte van dat tijdperk beschouwen als een rijkgeschakeerde verzameling pogingen zich te verhouden tot het transcendentale systeem van Kant.

Sommigen meenden dat Kants project onvoltooid was gebleven en wilden zijn denken completeren, vervolmaken of zelfs overwinnen. De zogenaamde ‘Duitse idealisten’ ontwikkelden alternatieve systemen en pretendeerden te beschikken over rationele kennis van ‘het absolute’. Ook Schopenhauer probeerde de grenzen van Kants filosofie te verruimen, maar keerde zich tegen diens Verlichtingsoptimisme en trok de autonomie van het menselijke verstand fundamenteel in twijfel. Na Schopenhauer raken veel negentiende-eeuwse filosofen doordrongen van het belang van het irrationele: geloof, emoties, driften en de biologische constitutie van de mens.

In dit zesde deel van de leergang Filosofiegeschiedenis verkennen we de hoogtepunten van de 19e-eeuwse wijsbegeerte door aandacht te besteden aan het leven, het werk, de opvattingen en de betekenis van toonaangevende denkers uit dit tijdperk, zoals Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Comte, Feuerbach, Mill, Kierkegaard, Marx en Nietzsche.

Deze cursus is onderdeel van de leergang Westerse filosofiegeschiedenis.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen

Data: 4 februari t/m 14 april 2020
Let op: geen college op 18 februari

Dag en tijd: dinsdag, 18.15-20.45 uurLiteratuur en voorkennis

H.J. Störig, Geschiedenis van de filosofie, Spectrum, 2010

Studiebelasting: enkele uren per week

Docent

Nieuwste foto AK_Jagersma_2015Drs. Arend Klaas Jagersma (1970) studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere HOVO-instellingen.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 290

 Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
 Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
 Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

  De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.