Nederlandse geschiedenis in Europese context II - Late middeleeuwen en vroegmoderne tijd

Waardt-NLgs-EurContextII

Cursusbeschrijving

De Lage Landen bij de zee liggen op een kruispunt van handelswegen. Dat is natuurlijk van belang geweest voor de economie, maar ook voor de cultuur. De rijkdom die uit de handel voortkwam had verschillende gevolgen en dan gaat het zeker niet alleen om de kunsten, maar ook om de scholing van de inwoners, hun manier van denken en de manier waarop het bestuur werd ingericht. Deze rijkdom maakte deze streken ook interessant voor andere staten. In deze reeks komen de politieke verhoudingen, de positie in de internationale machtsverhoudingen, de sociale verhoudingen en de manieren waarop de bewoners tegen de werkelijkheid aankeken aan de orde.

In de eerste colleges wordt de geschiedenis van de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden besproken. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de positie daarvan in de internationale politieke en militaire verhoudingen. In het tweede gedeelte van deze reeks staat de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden centraal. Ook dan zullen internationale verhoudingen aan de orde komen.

college 1     Inleiding, kort overzicht van de middeleeuwen
college 2     Herfsttij der middeleeuwen: de cultuur van Bourgondië
college 3     Van honderdjarige oorlog tot Habsburg
college 4     De Reformatie
college 5     De Nederlandse opstand
college 6     De geboorte van een Republiek
college 7     Een overzicht van de vroegmoderne Nederlandse economie
college 8     Oorlog met Spanje, Engeland en Frankrijk
college 9     Tolerantie en intellectuele cultuur
college 10   Een standhouder, een keizer en twee koningen Deze cursus is onderdeel van de leergang Nederlandse geschiedenis in Europese context.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen

Data: 25 januari t/m 18 april 2020
Let op: geen college op 22 februari, 7 maart en 11 april

Dag en tijd: zaterdag, 11.00-13.30 uur


Literatuur en voorkennis

digitale hand-outs

Studiebelasting: ca. 2 à 4 uur per week

Docent

Hans-de-WaardtDr. Hans de Waardt is historicus. Tot zijn pensionering (december 2017) was hij als docent en als coördinator van het master traject medische geschiedenis verbonden aan de leerstoel cultuurgeschiedenis van de VU. Hij is in 1991 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam gepromoveerd op het proefschrift Toverij en Samenleving: Holland 1500-1800.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 290

 Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
 Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
 Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.