Geschiedenis van de interieurvormgeving

Beeling_interieurs_Cornelis_Troost_-_Familiegroep_bij_een_clavecimbelHoe is onze manier van wonen beïnvloed door internationale, economische, sociale en technische situaties? Hoe bepalen gebruiken en modes de interieurs in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw? En waarin onderscheiden stijlen zich van elkaar, zoals bijvoorbeeld de Lodewijk XIV-stijl of de rococostijl?

We zien hoe de zeventiende-eeuwse interieurs in hoge mate de internationale handel van de Nederlanden en de daaruit volgende enorme economische groei reflecteren. De schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie nemen exotische materialen en voorwerpen mee. Het tropische ebbenhout wordt verwerkt in betimmeringen en meubelen. Rembrandts Marten en Oopjen leefden in dergelijke interieurs, omringd door het kostbare Chinese porselein.
Ook politieke kwesties zijn terug te zien in de interieurs. Paleis het Loo had er heel anders uit gezien wanneer Lodewijk XIV het Edict van Nantes in 1685 niet herroepen had. Veel Hugenoten vluchtten toen naar de Nederlanden, waaronder architecten en vakkundige handwerkslieden. De architect Daniel Marot, wiens vader voor Lodewijk de XIV had gewerkt, nam de Franse barokstijl mee.

In de achttiende eeuw weerspiegelen de interieurs de belangstelling voor de natuur. Binnenshuis wordt de illusie van de natuur gecreëerd door geschilderde plafonds van 'luchten' en door behangsels van landschappen. En tijdens de negentiende eeuw beïnvloeden technische vernieuwingen van de industriële revolutie ook het interieur, soms met fatale gevolgen: de vele vergiftingsgevallen in slaapkamers bleken regelrecht terug te voeren op een van de bestandsdelen van het modieuze groene behangpapier: arsenicum. Door de benadering vanuit historische aspecten en de stijlleer, bent u na afloop van deze cursus beter in staat om de verschillende interieurstijlen uit de periode 1600-1900 te herkennen.

docentDrs. Ineke J.W. Beeling
onderwijsvorm3 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingde docent zal suggesties doen voor individueel museumbezoek en wat huiswerk aandragen
literatuurwordt tijdens de colleges verstrekt    
dag en tijdmaandag, woensdag en vrijdag, 13.30-16.00 uur
data1, 3 en 5 juli 2019    
cursusprijs€ 87
uiterste aanmelddatum25 juni    
    

 

 Direct aanmelden