De verzuiling in Nederland (1870-1970)

Vossen_verzuiling_Kamp_VCJC_Slenaken,_Bestanddeelnr_902-9188In de Nederlandse geschiedenis wordt de periode tussen grofweg 1870 en 1970 dikwijls getypeerd met de term ‘verzuiling’. Nederland was opgedeeld in vier verschillende bevolkingsgroepen – de katholieken, liberalen, socialisten en orthodoxe protestanten ─ die allen hun eigen partijen, vakbonden, kranten, scholen en gezelligheidsverenigingen hadden. De elites van deze vier zuilen slaagden erin om door overleg en compromissen het land stabiel en leefbaar te houden. Achter dit overzichtelijke beeld gaat echter een veel complexere werkelijkheid schuil. Zo was van een hechte liberale zuil eigenlijk geen sprake, bestond de orthodox-protestantse zuil uit een veelheid aan kleinere zuiltjes, was de ‘rode familie’ sterk verdeeld en waren er zelfs binnen de schijnbaar zo hechte katholieke zuil tal van spanningen. Sommige historici hebben er dan ook voor gepleit om de term niet langer te gebruiken, omdat zij eerder misleidend dan verhelderend is. In deze vier colleges gaan we in op de achtergronden van de verzuiling, op de bruikbaarheid van de term, op de ontwikkelingen binnen de vier bevolkingsgroepen en op de ontzuiling die zich vanaf de jaren zestig voordeed.


 

 

docentDr. Koen Vossen
onderwijsvorm4 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastinggeen
literatuurNa afloop van de colleges worden de power point presentaties beschikbaar gesteld
dag en tijddonderdag en vrijdag, 10.30-13.00 uur
data20, 21, 27 en 28 juni 2019
cursusprijs€ 116
uiterste aanmelddatum16 juni
     

  Direct aanmelden