De Spartanen: gevreesd en gehaat, bewonderd en geïdealiseerd - GESLOTEN -

Singor_Ancient_Sparta_ruins_1_PeulleLet op: inschrijven voor deze cursus is helaas niet meer mogelijk.

Sparta liet in de oudheid en nog lang daarna niemand onberoerd. Sommigen vreesden of minachtten Sparta, vele anderen, onder wie nogal wat filosofen, waren een en al bewondering. Dat laatste gold in de negentiende en twintigste eeuw ook voor communisten en fascisten. De Spartaanse maatschappij was dan ook uniek, sterk afwijkend van praktisch alle andere Griekse stadstaten, en dat van de vroege zesde tot de late vierde eeuw v.C. Hier werkten de burgers niet (dat deden de Heloten, de 'staatsslaven', voor hen) en waren ze in principe allen krijgslieden. In alles overheerste het collectief, waaraan het individu geheel ondergeschikt was. De mannen aten elke avond samen in hun eetclubs, de jeugd werd collectief en hard, sober en gewelddadig opgevoed. Het was een samenleving vol vreemde regels en gebruiken voor de kinderen, de jonge volwassenen en de ouderen, regels die soms apart bedacht waren, soms relicten waren van oeroude gewoonten.

In drie hoorcolleges komen aan de orde:
college 1    Spartanen en Heloten ─ Bezitsverhoudingen ─ Eetclubs van de Spartanen ─ Hun gemeenschapsleven ─ De Spartaanse soberheid ─ Positie van de Spartaanse vrouwen.
college 2    De Spartaanse opvoeding: leeftijdsfasen, vreemde gebruiken, initiatierituelen en huwelijksgebruiken.
college 3    De Spartanen als beroepskrijgers, hun twee koningen en andere functionarissen ─ Spartaanse cultuur: religieuze festivals, reidansen en zangkoren.


docentDr. Henk W. Singor
onderwijsvorm3 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastinggrondig lezen van de teksten in hand-outs, ca één uur bij elk college
literatuurhand-outs (inclusief korte bibliografie met Nederlandse en Engelse titels)
dag en tijddinsdag, woensdag & donderdag, 13.30-16.00 uur    
data30 april, 1 en 2 mei 2019
cursusprijs€ 89 (incl. handouts)
overige informatieEnige algemene kennis op het gebied van de oude geschiedenis is gewenst, maar niet vereist.     
uiterste aanmelddatum22 april - aanmelden is niet meer mogelijk