De Tachtigers: een revolutie in de Nederlandse literatuur - GESLOTEN -

mathijsen-TachtigersIn de literatuurgeschiedenis staan De Tachtigers bekend als een groep die een revolutie in de verstarde Nederlandse literatuur veroorzaakt heeft. Maar wie leest De Tachtigers nog? De negentiende-eeuwse Russen worden nog gelezen, Gustave Flaubert is een begrip, maar wie kent er van Herman Gorter meer dan de beginzin van Mei: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’? Wie leest er nog de magnifieke verdediging die Willem Kloos schreef bij de poëzie van Jacques Perk? En toch: wat er gebeurde in de literatuur zo rond 1885 was werkelijk spectaculair. Maar de critici konden de rijmloze impressionistische gedichten vol zelfgemaakte woorden en met ongrammaticale zinnen niet waarderen. Willem Kloos en Albert Verwey rekenden af met de critici door een bundel gedichten in de ouderwetse trant te schrijven. De critici trapten erin, vonden deze poëzie prachtig. Daarna maakten Kloos en Verwey bekend dat zíj de auteurs waren, en maakten de critici die deze goedkope poëzie waardeerden belachelijk.

In deze cursus zal worden ingegaan op de betekenis van de bekendste Tachtigers, hun aanvallen op de bestaande literatuur en op hun opvattingen over poëzie. In vier colleges zal eerst de beginfase uitgelegd worden, waarin de jonge schrijvers in de literaire markt probeerden voet aan de grond te krijgen. Daarna volgt de doorbraak met de oprichting van De Nieuwe Gids en de affaires daaromheen. De esthetische voldoening volgt wanneer Lodewijk van Deijssel en Herman Gorter naar buiten komen. In het laatste college staat de buitenstaander Louis Couperus centraal.

docentProf. dr. Marita Mathijsen
onderwijsvorm4 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingca. 2 uur per week
literatuurtijdens de cursus volgen literatuursuggesties
dag en tijdmaandag, 13.45 - 16.00 uur
data11 maart t/m 1 april 2019
cursusprijs€ 116
cursuscodeV366-19vj
overige informatieenige kennis van de historische Nederlandse literatuur is gewenst
uiterste aanmelddatum3 maart
 

 Direct aanmelden