HOVO Kunst en architectuur

U bezoekt musea en steden, maar weet u wat u ziet? De HOVO-colleges over kunst en architectuur geven meer inzicht en verdieping in de kunsthistorische achtergrond van onze cultuur. Kies uit onze meerjarige Leergangen Kunst- of Architectuurgeschiedenis of uit cursussen over één thema.

Willemsen_Bruegel
De betovering van Bruegel  - GESLOTEN - 
In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Breugel overleed (ca. 1525-1569). Tentoonstellingen en recent onderzoek geven een nieuwe kijk op zijn oeuvre, dat we in vier colleges belichten.
Kurpershoek_Frescos_CathedralParma_uitsnede_BRON.jpg
Fresco’s in Noord-Italië  - GESLOTEN -
Noord-Italië beschikt over een schat aan fresco’s. Door hun diversiteit vormen fresco’s het middel bij uitstek om nauwer kennis te maken met de heterogene cultuurgeschiedenis van Noord-Italië.
Hoekstra-KG1
Kunstgeschiedenis I - Klassieke oudheid- VOL EN GESLOTEN -
Niet alleen het oude Griekenland, maar ook de daaraan voorafgaande culturen vormen de basis voor onze westerse kunstgeschiedenis.
Hoekstra-KG4
Kunstgeschiedenis IV - Barok en Rococo (1600-1800)   - GESLOTEN -
Bij ‘barok’ denken we aan Caravaggio, Bernini, de Nederlandse Gouden Eeuw, Versailles en andere hoogtepunten uit de Europese kunst tot ca. 1800. Rococo vinden we vooral in Zuid-Duitsland.
Hoekstra-KG7
Kunstgeschiedenis VII - Beeldende kunst en bouwkunst (1940 tot ca. 1980)    - GESLOTEN -
West-Europa en de Verenigde Staten in de periode 1940-1980 worden getypeerd door dynamische bewegingen van stijlperioden en stromingen in de beeldende kunst en architectuur, van surrealisme tot modernisme.
 
Hoekstra-Kic2
Kunst in context II – Collectie Stedelijk Museum   - GESLOTEN -
Een frisse kijk op kunstgeschiedenis door één museum centraal te stellen. Wat zie ik als toeschouwer, hoe is het kunstwerk gemaakt, welke ideeën heeft de kunstenaar?
Goddijn_ScandKunst_RichardBerg_uitsnede_BRON.jpg
Nieuw licht op Scandinavische kunst    - GESLOTEN -
De ontwikkeling van de Scandinavische kunst en design stond in het teken van het doorbreken van academische tradities en het ontwikkelen van een ‘eigen kunst’.
Bartlema-VlaamsExpr
Het eigen karakter van het Vlaamse expressionisme    - GESLOTEN - 
Gustave De Smet, Frits Van den Berghe en Constant Permeke: kent u het Vlaamse expressionisme?
Dobrowolski-Parijs
Parijs voor gevorderden    - GESLOTEN - 
Op Parijs raak je nooit uitgekeken, zeker als je de (kunst)historische gelaagdheid wilt doorgronden. Het ontstaan van de gotiek, het allesbepalende Versailles en moderne kunststromingen passeren de revue.
Abas-Renais-Arch
De renaissance-architectuur in de Noordelijke Nederlanden (16e - vroeg 18e eeuw)    - GESLOTEN -
In de 16e en 17e eeuw maakte de Nederlandse architectuur een grote bloei door. De gebouwen zijn nog prominent aanwezig in de binnensteden van o.a. Haarlem, Den Haag, Amsterdam en Leiden.
Abas-AG4
Architectuurgeschiedenis IV - De geschiedenis van de Europese stad: Van de oudheid tot de 20ste eeuw    - GESLOTEN -
Hoe zijn steden ontstaan? Geografische, religieuze, politieke en sociaal economische factoren zijn van grote invloed geweest op het ontstaan, de ontwikkeling, de vormgeving en de groei van de Europese stad.
Roelofs-Am-Dream
The American Dream: Architectuur voor een ideale samenleving     - GESLOTEN - 
Aan de hand van 100 jaar Amerikaanse architectuurgeschiedenis wordt de utopie van de maakbare samenleving verklaard en in internationale context geplaatst.