Architectuurgeschiedenis IV - De geschiedenis van de Europese stad: Van de oudheid tot de 20ste eeuw - GESLOTEN -

Abas-AG4Een groot deel van de Europeanen woont in steden die niet zelden een lang historisch verleden hebben. Maar wat is een stad eigenlijk, wat is de functie van de stad en waar ontstonden de steden? Hoe komt het dat het uiterlijk van de stad door de eeuwen heen zo is veranderd? Europese steden zijn zeer divers. Geografische, religieuze, politieke en sociaal economische factoren zijn van grote invloed geweest op het ontstaan, de ontwikkeling, de vormgeving en de groei van de Europese steden.

De bakermat van de Europese stad wordt gevormd door de Griekse Polis en het Romeinse Castrum. Na de val van Rome trekken de burgers zich terug achter de stadsmuren. Onder invloed van verschillende machtsstructuren zoals de kerk, het klooster of de landheer groeien in de middeleeuwen de steden weer. In Italië vormen zich de stadstaten. Een stad kan een organische groei laten zien, maar kan ook bewust worden gepland: in de renaissance wordt het idee van ‘de ideale stad’ ontwikkeld, met gefortificeerde steden als resultaat. Het antieke Rome zou in de zestiende en zeventiende eeuw onder invloed van het Pauselijk gezag meerdere malen ingrijpend veranderen. Amsterdam en Venetië groeien door de toegenomen handel. In de achttiende eeuw komen vooral residentiesteden als Turijn, München en Dresden tot ontwikkeling. De industriële revolutie en de daaraan verbonden groei van de stedelijke bevolking maakt in de negentiende eeuw de metamorfose van Londen, Parijs, Wenen en later ook Amsterdam noodzakelijk.

docentDrs. Betty Abas
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week
literatuur- geprinte reader en digitale hand-outs.
- aanbevolen boek: Marlite Halbertsma, Patricia van Ulzen, Steden vroeger en nu, een inleiding in de cultuurgeschiedenis van de Europese stad, Coutinho, Bussum 2008
ISBN 978 90 6283 450 1
dag en tijdwoensdag, 13.30-16.00 uur
data6 februari t/m 17 april 2019
geen college op 20 februari
cursusprijs€ 302 (incl. reader t.w.v. € 12,-)
cursuscodeH511-19vj
overige informatieDeze cursus maakt deel uit van de leergang Architectuurgeschiedenis.
uiterste aanmelddatum23 januari
 

 Direct aanmelden