HOVO Filosofie en religie

Durf te denken! Filosofie en religie reiken denkgereedschap aan om de grote en kleinere vragen rond zin en betekenis aan te pakken. Volg bij HOVO colleges over grote filosofen en over grote onderwerpen, soms in de vorm van hoorcolleges, soms in kleinschalig verband.

Jacobs-Proust
Marcel Proust - Op zoek naar de verloren tijd - Een filosofische lectuur  - VOL EN GESLOTEN -
De Franse schrijver Marcel Proust (1871-1922) is beroemd geworden door één lijvige roman: À la recherche du temps perdu (Op zoek naar de verloren tijd). Dat boek wordt vanuit een filosofisch perpectief belicht.
Jagersma-CanonWijsbegeerte
Canon van de moderne westerse wijsbegeerte I - Filosofische klassiekers uit de Renaissance  - GESLOTEN -
Tien toonaangevende teksten uit de vroegmoderne filosofie: Ga terug naar de bonnen in deze nieuwe leergang Canon van de wijsbegeerte.

Jagersma-FG4
Filosofiegeschiedenis IV - De filosofie van de renaissance    - GESLOTEN -
In de Renaissance overheerste een nieuwe mondigheid, die aanleiding gaf tot kritische reflectie op eeuwenoude vanzelfsprekendheden. De ontdekking van de oneindigheid en de onbepaaldheid van de mens en de wereld vormde het centrale thema van de eerste moderne denkers.
Jagersma-Francis-Bacon
Francis Bacon: Novum organum en Nova Atlantis    - GESLOTEN -
De filosoof Francis Bacon geldt als een heraut van de moderne tijd. Hij streefde een algehele hervorming van de maatschappij, wetenschap, wijsbegeerte en politiek van zijn tijd na.
Vink-DavidHume
David Hume, in zijn eigen tijd en in de onze   - GESLOTEN -
David Hume (1711-1776), bewonderd en bestreden in zijn eigen tijd, wordt algemeen beschouwd als één van de grootste filosofen in het Engelse taalgebied. Wat was zijn betekenis in zijn eigen tijd en in de onze?

Boer_GiorgioAgamben_portrait_BRON.jpg
Agamben en het gebruik van lichamen  - GESLOTEN -
De belangrijkste hedendaagse filosoof Giorgio Agamben ontwikkelde een hoogst originele theorie van geluk, mens-zijn en leven. Een intellectuele uitdaging voor wie geïnteresseerd is in wat hedendaagse filosofie te bieden heeft.
Bolhuis_Sloterdijk_StudioDagmar_uitsnede_BRON.jpg
Sloterdijk - Kritiek van de cynische rede    - GESLOTEN -
Sloterdijk schreef één van de belangrijkste filosofische boeken over de huidige tijd. Hierin analyseert hij hoe optimisme over de vooruitgang omslaat in pessimisme en hoe we daarmee om kunnen gaan.
Bolhuis_MoreleHelderheid_StudioDagmar_uitsnede_BRON.jpg
Morele helderheid: Idealen in een tijd van polarisatie    - GESLOTEN -
Deze tijd vraagt dat wij onszelf de maat nemen met betrekking tot onze morele helderheid. Hoe gaan we om met verschillende standpunten en hoe verhouden verdraagzaamheid en ‘ergens voor staan’ zich tot elkaar? Hoe komen we tot ethische perspectieven?
Melenhorst-Soetras
De boeddhistische soetra’s    - GESLOTEN -
Er bestaan veel boeddhistische stromingen. Maar wat dacht de Boeddha eigenlijk zelf? We lezen het in de Pali Canon, de oudste en meest authentieke bron van het boeddhistische gedachtengoed.
Ouweneel-SpiritueleMens

De spirituele mens  - GESLOTEN -
In deze dagcursus worden de contouren van het verlangen naar meer dan wat deze aarde te bieden heeft, én de reactie erop, vanuit diverse levensbeschouwingen onder de loep genomen.

Lietaert-Bijbel

De bijbel als cultureel erfgoed   - GESLOTEN -
Deze cursus gaat stap voor stap de totstandkoming van de Bijbel na: de overlevering ervan in handschriften, de geschiedenis van bijbelvertalingen, van gedrukte Bijbels en de receptie van de Bijbel in en vanuit het christendom.