Canon van de moderne westerse wijsbegeerte I - Filosofische klassiekers uit de Renaissance - GESLOTEN -

Jagersma-CanonWijsbegeerteIn 2006 werd de Canon van Nederland opgesteld, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de vaderlandse geschiedenis vanuit vijftig verschillende gezichtspunten (of ‘vensters’) worden belicht. Op soortgelijke wijze wordt in deze vijfdelige filosofische leergang een Canon van de moderne westerse wijsbegeerte voorgesteld, waarbij in totaal vijftig toonaangevende teksten van evenzoveel kopstukken uit de geschiedenis van het moderne denken (vanaf de veertiende eeuw tot nu) zullen worden besproken. Deze selectie van originele en invloedrijke werken fungeert als een verzameling vensters van waaruit de dynamiek en de eigenheid van de moderne filosofie optimaal zichtbaar kunnen worden gemaakt. Elke gekozen tekst representeert een breuklijn, een opmerkelijke vernieuwing of een inspirerende vorm van kritiek op traditionele denkpatronen. Gezamenlijk hebben de geprogrammeerde filosofische klassiekers in sterke mate bijgedragen aan de vorming van de moderniteit.


Het begin van het moderne tijdperk wordt veelal gesitueerd in de vijftiende eeuw, toen het verzet tegen middeleeuwse preoccupaties een hoge vlucht nam. In dit eerste deel van deze leergang zullen de volgende vroegmoderne teksten aan bod komen:

college 1        Francesco Petrarca (1304-1374) - De beklimming van de Mont Ventoux
college 2        Nicolaus Cusanus (1401-1464) - Geleerde onwetendheid
college 3        Pico della Mirandola (1463-1494) - Rede over de menselijke waardigheid
college 4        Desiderius Erasmus (1466-1536) – Lof der zotheid
college 5        Niccolò Machiavelli (1469-1527) – De heerser
college 6        Thomas More (1478-1535) – Utopia
college 7        Michel de Montaigne (1533-1592) – Essays
college 8        Giordano Bruno (1548-1600) – Over het oneindige, het heelal en de werelden
college 9        Francis Bacon (1561-1626) - Novum organum
college 10      Hugo de Groot (1583-1645) - Het recht van oorlog en vrede

docentDrs. Arend Klaas Jagersma
onderwijsvorm10 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastingenkele uren per week
literatuurGeen verplichte literatuur. Deelnemers kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen enkele of alle te bespreken teksten mee te lezen.
dag en tijdzaterdag, 13.30 - 16.00 uur
data26 januari t/m 13 april 2019
geen college op 9 februari en 9 maart
cursusprijs€ 290
cursuscodeV483-19vj
overige informatieDeze cursus maakt deel uit van de leergang Canon van de moderne westerse wijsbegeerte
uiterste aanmelddatum20 januari 2019
 

 Direct aanmelden