Van atoom tot kosmos - De concepten achter krachten, deeltjes, ruimte en tijd en de centrale rol van symmetrieën - GESLOTEN -

Mulders-AtoomTotKosmosMaterie, energie, ruimte, tijd en kracht zijn voorbeelden van elementaire concepten uit de natuurkunde. Het prachtige en krachtige aan natuurkunde is dat we deze concepten niet alleen in het dagelijks leven tegenkomen, zoals bij een vallende appel, het klimaat of de energieproblematiek, maar dat het precies dezelfde concepten zijn die de bewegingen en krachten tussen de meest elementaire bouwstenen van de materie beheersen of de bewegingen en krachten in de kosmos. De veelzijdigheid van de concepten manifesteert zich als we ze inpassen in het juiste raamwerk van de klassieke mechanica, de kwantummechanica, de relativiteitstheorie of een combinatie van de laatste twee.

In deze collegereeks krijgt u inzicht in deze veelzijdigheid van de natuurkunde. Onderwerpen die in de zeven colleges aan de orde komen zijn:

college 1     Inleiding (afmetingen, energie, krachten)
college 2     Kwantummechanica, relativiteitstheorie en kwantumvelden
college 3    Opbouw van de materie (atomen, nucleonen, quarks en leptonen)
college 4    Krachten (gravitatie, elektrozwakke en sterke krachten)
college 5    Symmetrieën en invariantie (Lorentz, supersymmetrie, smaken, kleuren en families)
college 6    Deeltjes en velden, antideeltjes, spin en massa (Higgs veld, majorana's, neutrinos)
college 7    Finale met onder andere de geschiedenis van het heelal, vragen en discussieonderwerpen

docentProf. dr. Piet Mulders
onderwijsvorm7 hoorcolleges met ruimte voor vragen en zelf opgaven oplossen
studiebelastingenkele uren per week voor zelfstudie en opgaven
literatuurMulders, Piet, Van atoom tot kosmos (ISBN 978-90-8129281-8), beschikbaar via de docent.
dag en tijddonderdag, 10.30 - 13.00 uur
data7 februari t/m 28 maart 2019
geen college op 21 februari
cursusprijs€ 203
cursuscodeH673-19vj
overige informatieEen goede, parate natuurkundekennis op VWO-niveau is noodzakelijk.
uiterste aanmelddatum29 januari
 

 Direct aanmelden