Nederland en het water - De zorgvuldige omgang met een vijandige vriend - GESLOTEN -

Borger-WaterNLSchoon water is een levensvoorwaarde, maar in een deltagebied kan het water ook levensbedreigend zijn. De Rijn-Maasdelta is in dat opzicht geen uitzondering. In de cursus wordt besproken hoe het Nederlandse watersysteem in elkaar zit, wat de voornaamste bedreigingen zijn en wat de mens heeft gedaan om het water de baas te blijven. In het bijzonder wordt ingegaan op het beteugelen van de grote rivieren, het beheer van de polder- en boezemwateren, de zorg voor de waterkwaliteit, het beheer van de zoetwaterreserve en tot slot de drinkwatervoorziening in ons land.

Eeuwenlang hebben de bewoners van ons land geworsteld met het water. Telkens weer heeft men zich gedwongen gezien om in te grijpen en al die ingrepen hebben het Nederlandse watersysteem gemaakt tot wat het nu is. Met behulp van wetenschap en techniek is het water in Nederland inmiddels in banden geslagen en de waterhuishouding strikt gereguleerd. De geschiedenis laat echter zien dat de natuur onberekenbaar is. Ingenieuze oplossingen blijken vaak onverwachte en niet bedoelde effecten te hebben. Dergelijke effecten zijn ook nu niet uit te sluiten en daarom blijft de vraag: waar zitten nu de gevaren?

docentProf. dr. Guus J. Borger
onderwijsvorm8 hoorcolleges met ruimte voor vragen
studiebelastinggeen
literatuurgeprinte syllabus
dag en tijddinsdag, 13.30'- 16.00 uur
data29 januari t/m 26 maart 2019
geen college op 19 februari
cursusprijs€ 242 (incl. syllabus t.w.v. € 10)
cursuscodeV674-19vj
overige informatievoor deze cursus is geen voorkennis nodig
uiterste aanmelddatum15 januari
 

 Direct aanmelden