Van 'olla vogala' tot Poldernederlands

Van 'olla vogala' tot Poldernederlands

Over deze cursus

Natuurlijke talen ondergaan in de loop der tijd allerlei veranderingen, die altijd gepaard gaan met gemopper over taalverloedering. De geschiedenis leert echter dat taalverandering niet tegen te houden is. Hoe ziet, tegen deze achtergrond, de geschiedenis van het Nederlands eruit, vanaf het allereerste begin tot en met het Poldernederlands van nu?

Eind elfde eeuw begint de schrijftraditie van onze taal, die tot dan toe alleen gesproken werd. Een uniform Nederlands bestond nog niet, maar uit de veelheid van dialecten is tegen het einde van de zestiende eeuw het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) ontstaan, of eigenlijk gemaakt, waarbij het klassieke Latijn als voorbeeld werd gezien. In de achttiende eeuw wordt de ontwikkeling van het Nederlands ernstig gehinderd door onder anderen Balthasar Huydecoper (1695-1778), die een aantal regeltjes bedacht die botsten met de toenmalige taalwerkelijkheid. Multatuli (1820-1887) is de tegenpool van Huydecoper. Hij pleit voor een geschreven Nederlands dat overeenkomt met de taalwerkelijkheid, die bijvoorbeeld niet meer de drie woordgeslachten kent. Eind negentiende eeuw wint de gedachte terrein dat taal in de eerste plaats gesproken taal is en dat de schrijftaal van de spreektaal afgeleid is en niet andersom. Terwijl in de eerste helft van de twintigste eeuw de verwachting bestond dat binnen enkele generaties iedereen ABN zou spreken, blijkt nu dat dat een vergissing is geweest. Nog nooit hebben er zoveel soorten algemeen Nederlands naast elkaar bestaan als tegenwoordig. De variëteit die daarbij in het oog springt, is die van het Poldernederlands, dat naar het zich laat aanzien het ABN van de toekomst gaat worden.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 5 hoorcolleges met ruimte voor vragen.

Data: 5 november t/m 3 december 2019.

Dag en tijd: dinsdag, 10.30 -13.00 uur.

Literatuur en voorkennis

Gedrukte syllabus.
Literatuursuggesties:
Marijke van der Wal en Cor van Bree, Geschiedenis van het Nederlands, Spectrum, Utrecht 2015.
Jan Stroop, Hun hebben de taal verkwanseld, Athenaeum, Amsterdam 2010
Jan Stroop, Poldernederlands, waardoor het ABN verdwijnt, Amsterdam 1998 (digitaal: www.dbnl.org/tekst/stro008pold01_01/)
Artikelen van de website janstroop.nl

Studiebelasting: enkele uren per week.

Docent

Jan-StroopemptyDr. Jan Stroop studeerde Nederlands aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Van 1977 tot aan zijn pensionering was hij als hoofddocent werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Zie ook janstroop.nl.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 148 (incl. syllabus t.w.v. € 3) per deelnemer.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.