Het Nieuwe Testament gezien door een Joodse lens

Het Nieuwe Testament gezien door een Joodse lens

Over deze cursus

De Holocaust heeft een revolutie teweeggebracht in de Christelijke theologie. Voor het eerst was het mogelijk om hardop te zeggen dat Jezus en zijn discipelen Joden waren. Als gevolg daarvan heeft een hele nieuwe generatie christelijke theologen, in Nederland opgeleid door onder anderen rabbijn Yehuda Ascheknasi, zich beziggehouden met de Joodse wortels van het Nieuwe Testament. Een voorbeeld daarvan is de diepgaande ontleding van de Bergrede door dr. Marcus van Loopik in Balk en Splinter: Joodse achtergronden van de Bergrede (2011).

De huidige cursus biedt een nieuwe benadering van een negental welbekende Nieuwtestamentische onderwerpen, maar dan gezien door de scherpe focus van een Joodse lens: uiteraard de Joodse wortels van de Bergrede, maar ook die van Jezus zelf, zowel feitelijk als bedacht; de Thora als oorsprong van de 'Gulden Regel' (Matthëus 7:12, Lukas 10:25-28); de ware identiteit van de alom aanwezige Farizeeërs; de drie Joodse begrippen van Verlosser, Zondebok en Messias; de Joodse achtergronden van de drie Gelijkenissen van de Verloren Zoon, de Zaaier en van de Barmhartige Samaritaan; en de simpele Joodse theologie van Johannes en Jezus tegenover de latere 'Christologische' theologie van Paulus, Johannes en de vroege Kerk.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 9 hoorcolleges met ruimte voor discussie.

Data: 10 oktober t/m 12 december 2019.
Let op: geen college op 24 oktober.

Dag en tijd: donderdag, 10.30-13.00 uur.

Literatuur en voorkennis

Gedrukte syllabus (beschikbaar tijdens laatste college)
Een eigen Bijbel (meebrengen naar ieder college), bijvoorbeeld de Bijbel in Gewone Taal.
Literatuursuggesties:
Bart D. Ehrman, Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millenium (1999)
Stephen Mitchell, The Gospel According to Jesus: A New Translation and Guide to his Essential Teachings for Believer and Unbeliever (1993)
James D. Tabor, Paul and Jesus: How the Apostle Transfomed Christianity (2012)

Studiebelasting: enkele uren leeswerk ter voorbereiding.

Docent

Paul_GabrinerDr. Paul Gabriner is emeritus hoofddocent Engels en Amerikaanse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, 1975-2005. Sinds 2008 verzorgt hij ook Bijbelcursussen voor HOVO.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 271 (incl. syllabus t.w.v. € 10) per deelnemer.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.