Filosofiegeschiedenis V - Filosofie van de Verichting

Filosofiegeschiedenis V

Over deze cursus

De spanning tussen geloof en rede betreft een kernthema van de westerse wijsbegeerte. Het oeroude conflict kwam tot een ongekende uitbarsting in het tijdperk van de Verlichting – ruwweg de zeventiende en de achttiende eeuw. Geïnspireerd door het werk van Bacon, Hobbes en Descartes beproefden vroegmoderne filosofen de zelfstandige kracht, reikwijdte en mogelijkheden van het menselijk denken en redeneren, los van tradities en autoriteiten. Zij keerden zich met name tegen de in de middeleeuwse wijsbegeerte nagestreefde verzoening tussen Grieks-Romeinse rationaliteit en christelijk openbaringsgeloof. Zekerheden werden niet langer uit een openbaringsbron, maar uit de rationele aard van de mens zelf afgeleid. Men spreekt in dit verband wel van een ‘wending naar het subject’. Verlichtingsdenkers namen niet langer genoegen met de aloude filosofische en religieuze denkbeelden, maar daagden deze zienswijzen voor het gerechtshof van de rede. Zij uitten scherpe kritiek op de invloed van traditionele wijsgerige, kerkelijke en politieke autoriteiten op maatschappij en wetenschap, en benadrukten het belang van tolerantie, autonomie, vrijheid van meningsuiting en godsdienst, en scheiding van kerk en staat. De Verlichting wordt sindsdien beschouwd als de kraamkamer van moderne westerse waarden en de indertijd ontwikkelde ideeën zijn onverminderd relevant en actueel.

In dit vijfde deel van de leergang Filosofiegeschiedenis verkennen we de hoogtepunten van de wijsbegeerte van de Verlichting door aandacht te besteden aan het leven, het werk, de opvattingen en de betekenis van toonaangevende denkers uit dit tijdperk, zoals Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Voltaire, Diderot, Rousseau en Kant.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen.

Data: 24 september t/m 3 december 2019.
Let op: geen college op 22 oktober.

Dag en tijd: dinsdag, 18.15-20.45 uur.

Literatuur en voorkennis

Aanbevolen:
H.J. Störig, Geschiedenis van de filosofie, Spectrum, 2010
A. Gottlieb, De droom der verlichting, Ambo|Anthos, 2016

Studiebelasting: enkele uren per week.

Deze cursus maakt deel uit van de Leergang Filosofiegeschiedenis, maar staat open voor alle belangstellenden.

Docent

Nieuwste foto AK_Jagersma_2015emptyDrs. Arend Klaas Jagersma (1970) studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere HOVO-instellingen.

Prijs en aanmelden

Prijs: € 290 per deelnemer.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is 17 september. 

Aanmeldbutton