Nederlandse geschiedenis in Europese context: Oudheid en middeleeuwen

Nederlandse geschiedenis in Europse context I

Cursusbeschrijving

In de eerste helft van deze reeks staan de Romeinse overheersing en de volksverhuizingen centraal. De gebieden aan de mondingen van Rijn, Maas en Schelde kwamen pas echt in beeld tijdens de veroveringstochten van Julius Caesar (58-51 v. Chr.). Archeologische vondsten vullen zijn verslag van die bloedige campagnes aan en corrigeren dat in sterke mate. Ook voor de periode van de volksverhuizingen en daarna bieden archeologische bevindingen een schat aan gegevens die de schaarse schriftelijke bronnen uit die periode niet kunnen bieden.

In de tweede helft van deze reeks ligt de nadruk op de groei van lokale vorstendommen en de grotere verbanden waar zij deel van uitmaakten, zoals het Frankische rijk en het Duitse keizerrijk. Vanaf de twaalfde eeuw zetten de ontwikkelingen door die de samenleving grondig veranderden: in de landbouw, de stedelijke productie van textiel en bier en in de ontwikkeling van handelscontacten. De lokale machthebbers, maar ook de gewone bevolking lieten steeds meer van zich horen.

Data en tijden

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges met ruimte voor vragen en (korte) discussies.

Data: 21 september t/m 7 december 2019.
Let op: geen college op 26 oktober en 2 november.

Dag en tijd: zaterdag, 11.00-13.30 uur.

Opbouw
college 1    Introductie: De archeologie van slagvelden en conflicten uit de Oudheid
college 2    Caesar en de vernietiging van de Tencteri en Usipetes in het Nederlandse rivierengebied
college 3    Een leeg gebied? Over de demografische gevolgen van Caesars Gallische veroveringen
college 4    Over de vorming en identiteit van de Bataafse samenleving in de context van het Romeinse rijk
college 5    Volksverhuizingen, Frankische vorsten en de val van het Romeinse rijk (300-500 na Chr.)
college 6    Merovingers, Karolingen, Noormannen en Lage Landen
college 7    Het Duitse keizerrijk en de landsheerlijke autonomie
college 8    Kruistochten en sociaal-economische ontwikkelingen
college 9    De cultuur van de Lage Landen in de late middeleeuwen
college 10  Stout en Zonder Vrees: De komst van de Bourgondiërs

Literatuur en voorkennis

Digitaal studiemateriaal (voorafgaand aan de colleges) en presentaties (na afloop van de colleges), literatuursuggesties worden tijdens de colleges gegeven.

Studiebelasting: 1-2 uur per week.

Docenten

Roymans_NicoProf. dr. Nico Roymans (college 1 t/m 5) is hoogleraar Noordwest-Europese Archeologie aan de Vrije Universiteit en verricht al vele jaren onderzoek naar Keltisch-Germaanse samenlevingen en hun integratie in het Romeinse rijk. Voorts geldt hij als specialist op het gebied van conflictarcheologie. Zie ook vu-nl.academia.edu/NRoymans.


Ad-TervoortDoor persoonlijke omstandigheden worden de colleges van Dr. Hans de Waardt waargenomen door
Dr. Ad Tervoort (college 1 en college 6 t/m 10)
Dr. Ad Tervoort is historicus en universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Hij is gespecialiseerd in middeleeuwse geschiedenis

Prijs en aanmelden

Prijs: € 290 per deelnemer.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien.
Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u direct zich voor deze of andere cursussen aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze cursus is verstreken; inschrijven is helaas niet meer mogelijk.