Betaling en annulering

> betaling
> annuleringsvoorwaarden
> herroeping
> reductiemogelijkheden

BETALING

automatische incasso door VU-VUmc
Cursusprijzen staan bij de cursusbeschrijvingen vermeld. Betaling vindt plaats via een eenmalige machtiging (op het aanmeldingsformulier). Het cursusgeld wordt kort na aanvang van de cursussen (en voor aanvang van de evenementen) automatisch van uw rekening afgeschreven door VU-VUmc, waar HOVO onderdeel van is.
U ontvangt kort daarvoor een automatisch bericht van uw bank met de volgende formulering:
Er wordt binnenkort € (bedrag) door VU-VUmc van uw rekening geïnd. Wanneer u wilt weigeren, klik op deze button.

Let op:
1. Het cursusgeld wordt niet geïnd door HOVO, maar door VU-VUmc, waar HOVO onderdeel van is.
2. Het kunnen weigeren van een incasso (via de button op de bankpagina) is een proces van de bank en staat los van de annuleringsvoorwaarden (zie hieronder). Als u de incasso weigert, ontvangt u alsnog een factuur als u volgens onze annuleringsvoorwaarden geld aan HOVO verschuldigd bent.

Wilt u liever geen automatische incasso afgeven? Tegen extra bijbetaling van €12,00 servicekosten sturen wij u een factuur toe.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

annulering door cursist
Afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren, met terugzending van het toegangsbewijs van de cursus(sen) waarvoor u wilt annuleren, o.v.v. Annulering.
Uw annulering wordt in behandeling genomen zodra u uw toegangsbewijs hebt teruggestuurd. U ontvangt geen bericht van ontvangst; wel bevestigen wij de annulering per e-mail. Bij aanmelding voor de cursus tekent u voor akkoord met de (annulerings)voorwaarden.

Tot 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus: € 20,- administratiekosten

  • Vanaf 3 weken voor de aanvangsdatum t/m 9 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus: 50% van de cursuskosten
  • 8 dagen voor aanvang tot de dag vóór aanvang van de cursus: 100%, maar HOVO reserveert 50% hiervan voor een eventuele volgende cursus (restitutie hiervan is niet mogelijk).
  • Vanaf de aanvangsdatum is annulering niet meer mogelijk.

annulering door HOVO Amsterdam 
HOVO maakt eventuele annuleringen van een cursus vanaf ca. één maand voor aanvang van de cursus bekend, maar uiterlijk twee weken voor aanvang. U ontvangt hiervan dus tijdig bericht. Zonder bericht gaat de cursus door. Mocht om onvoorziene redenen een cursus vroegtijdig moeten worden afgebroken (bijvoorbeeld ziekte van de docent), dan bieden wij restitutie op basis van het aantal gederfde colleges.

aansprakelijkheid
De in de gids vermelde gegevens omtrent cursussen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder dat HOVO Amsterdam aansprakelijk gesteld kan worden. De algemeen coördinator kan indien nodig, de gegevens na het verschijnen van de studiegids wijzigen.

HERROEPING

herroeping bij online aanmelding
Vanwege de wet Koop op afstand hebt u tot 14 dagen na inzending van uw digitale aanmeldingsformulier bedenktijd. Mocht u onverhoopt binnen deze termijn willen afzien van deelname aan de cursus waarvoor u zich hebt opgegeven, dan dient u ons dit schriftelijk te laten weten (per mail of per post). In dat geval worden geen annuleringskosten gerekend. Zie bijgaand Formulier voor Herroeping voor verdere instructies (Europees formulier voor herroeping). Als u reeds een bewijs van inschrijving van HOVO hebt ontvangen of nog ontvangt, bent u verplicht dit binnen 7 dagen na uw herroeping aan HOVO te retourneren.

n.b.: deze bedenktijd geldt niet als u uw aanmeldingsformulier per post naar ons heeft toegestuurd.
De bedenktijd geldt tot uiterlijk de dag voor aanvang van de cursus. Indien er meer dan twee weken tijd zit tussen uw aanmelding en uw afmelding gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.

REDUCTIEMOGELIJKHEDEN

reductie aanvragen via Stichting Cursisten HOVO VU