Vier het Rembrandtjaar samen met HOVO!

Het zal de kunstliefhebber niet ontgaan zijn: 2019 is een kroonjaar voor Rembrandt. Zijn overlijden 350 jaar geleden wordt herdacht met verschillende tentoonstellingen. Ook bij HOVO staan we stil bij deze uitzonderlijke kunstenaar.

03-10-2019 | 11:46

Het zal de kunstliefhebber niet ontgaan zijn: 2019 is een kroonjaar voor Rembrandt. Zijn overlijden 350 jaar geleden wordt herdacht met verschillende tentoonstellingen. Ook bij HOVO staan we stil bij deze uitzonderlijke kunstenaar. In de cursus de Jonge Rembrandt wordt de artistieke ontwikkeling van Rembrandt onder de loep genomen. Zoals de titel al weggeeft, spitst de cursus zich toe op de periode 1624-1634 waarin de eerste aanwijzingen van Rembrandts uitzonderlijke talent zich openbaarden. Zowel bij portretten als Bijbelse of mythologische verhalen onderscheidde hij zich met een vernieuwende weergave. Constantijn Huijgens roemde al vroeg Rembrandts trefzekerheid en expressie: met Judas en de zilverlingen (1629) deed hij alle voorgangers verbleken, schreef hij. Toch was Rembrandt nog maar drieëntwintig!

De Jonge Rembrandt is bijna een verplichte cursus voor iedereen die het Rembrandtjaar waardig wil afsluiten. In de Lakenhal is vanaf 3 november een tentoonstelling over de Jonge Rembrandt, vanaf 20 november geeft Thea Willemsen vier colleges over Rembrandt in zijn jonge jaren!

Kijk op de cursuspagina voor meer informatie en aanmelden.