Cursus uitgelicht: De Atheense democratie (7, 8, 9 mei 2018)

Athene is de bakermat van de democratie, horen we dikwijls. Dat is ten dele juist.

27-03-2018 | 10:40

Het klassieke Athene van de vijfde en vierde eeuw v.C. was een democratische staat, volgens de opvattingen die er in het oude Griekenland over democratie bestonden. Die opvattingen zijn niet helemaal gelijk aan de onze. Zo hechtte men bijvoorbeeld veel waarde aan loting voor allerlei functies en vond men het ook vanzelfsprekend dat de democratische staat zich vergaand met het privéleven van de burgers bemoeide. Bovenal berustte democratie in die tijd op volksvergaderingen, waartoe in principe alle burgers toegang hadden. Naar de geest en de praktijk verschilde de Atheense democratie dan ook niet onbelangrijk van moderne democratieën. Maar een inspiratiebron is ze voor die laatste wel dikwijls geweest.
In een drietal hoorcolleges zullen we de belangrijkste aspecten van de democratische geest en praktijk in het klassieke Athene behandelen.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan tot en met 23 april 2018. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.