Ervaringen met HOVO-Filosofie: Petra Bolhuis, Theo Meereboer en Paul Steijn

Dubbelinterview HOVO-cursist en -docenten Filosofie

08-12-2016 | 14:52

161208TestFil

Hoe denken docenten en cursisten over HOVO? Lees het dubbelinterview met filosofiedocenten Petra Bolhuis en Theo Meereboer, die al jarenlang samen cursussen voor HOVO geven. Komend najaar geven ze twee cursussen, over het klassieke werk van Foucault  'Discipline, toezicht en straf' en over Kosmopolitisme, naar aanleiding van Appiah's boek De erecode.

We stelden ze de volgende vragen:

Waarom vertelt u graag over onderwerpen uit de filosofie?
Petra Bolhuis: “Ik kom uit de pedagogiek en in de pedagogiek gaat het over het opvoeden van kinderen. Ik miste het mensbeeld, waar naartoe voed je op? Je moet wel een idee hebben wat een mens dan is of zou moeten zijn. Pedagogiek gaf daar zelf weinig antwoord op. Filosofie ligt meer in die lijn en dat is ook wat filosofie is of in mijn optiek zou moeten zijn. Ik hou me graag bezig met wie we zijn als mensen en hoe je het vrije leven leidt.”

Theo Meereboer: “En ik begreep niks van de wereld totdat ik filosofie ging studeren. Toen begon ik het te begrijpen, toen werd het me duidelijk en dat wil ik zo graag overdragen.”

Wat maakt het lesgeven leuk?
Petra Bolhuis: “Wat ik aan HOVO leuk vind is dat je aan mensen les geeft die oprecht geïnteresseerd zijn en iets willen weten. Ze willen de link maken tussen een abstract niveau van filosofie en hele praktische zaken zoals; ‘Als mijn kleinkind vraagt wat de zin van het bestaan is, dan weet ik niet wat ik moet zeggen.’ Het is ook heel vaak grappig. Je zit met een groep die een gemiddeld hoge intelligentie heeft en redelijk belezen is, hierdoor kan je er zonder dat het plat wordt veel humor in stoppen. Dat vind ik leuk.”

Theo Meereboer: “Mensen gaan met hun eigen verhaal naar huis, dat vind ik prettig, want we zijn niet uit op volgelingen.”

Wat hoopt u uw cursisten mee te geven tijdens uw lessen?
Petra Bolhuis: “We leven op het moment in een wereld waar van mensen wordt gevraagd om zelf hun koers uit te stippelen. Alle dingen waar je van oudsher aan vast kon houden zoals de kerk, de wetenschap, het socialisme en het humanisme, vallen een beetje weg. De relatie tussen de denkgereedschappen die het verleden ons heeft aangereikt en het leven van vandaag de dag, ik denk dat dat voor mij wel de kern is.”

Wat vindt u binnen de filosofie het interessantste onderwerp?
Petra Bolhuis: “De vraag hoe te leven, dus levenskunst vind ik het interessantste. Mij gaat het niet om de theoretische aspecten of logicatak van de filosofie. Hoewel ik dat ook heel nuttig vind.”

In welk opzicht zijn uw cursussen uniek/waaraan ontlenen ze hun meerwaarde?
Petra Bolhuis: “Het feit dat we met z’n tweeën les geven en heel erg op elkaar ingespeeld zijn, dat is de kracht van onze colleges. Ik zit meer op de lijn van het psychologische aspect en Theo op de lijn van de historische kant. Die afwisseling is denk ik prettig.”

U leert mensen veel en een mens is immers nooit uitgeleerd, is er iets waar u zelf nog meer over zou willen leren?
Theo Meereboer: “Van ieder college dat we geven, leren wij zelf het meest. Je kunt iets pas overbrengen wanneer je het zelf echt snapt. Verder zou ik meer willen weten over de toekomst, maar wie wil dat nou niet?”

Cursussen van Petra Bolhuis en Theo Meereboer in het najaar 2017:

Kosmopolitisme

Discipline, toezicht en straf van Foucault

Drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer werken al meer dan vijftien jaar als filosoof vanuit hun eigen praktijk 'Maieutiek'. Ze zijn beiden afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen op een onderzoek naar de filosofie van Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis is daarnaast afgestudeerd als orthopedagoog. De werkwijze van Maieutiek baseert zich op het gedachtegoed van Socrates dat ieder mens zijn eigen wijsheid heeft, maar dat vragen stellen en informatie bieden nodig zijn om die wijsheid wakker te maken en te voeden. Ze geven al geruime tijd cursussen voor HOVO.


Interview met HOVO-cursist Paul Steijn

Welke cursus(sen) volgt u of heeft u gevolgd?
“Ik heb in 2016 twee cursussen gevolgd, dit waren de filosofiecursus "Ik voel dus ik ben" en "De opstand van de massamens". In 2015 de filosofiecursussen "Waarom zou je volwassen worden?" en "De breekbaarheid van het goede". In 2014 "Kunst nu" door Frans Henk Hoekstra en de filosofiecursus "Levenskunst in Oost en West". En alle filosofiecursussen werden gegeven door Petra Bolhuis en Theo Meereboer.”

Waarom koos u voor deze cursus(sen)?
“Ik heb altijd wel belangstelling gehad voor filosofie. Vroeger las ik af en toe een filosofisch boek, maar meer tijd had ik er niet voor omdat ik het druk had met mijn werk en de opvoeding van mijn kinderen. Sinds ik gepensioneerd ben kan ik meer tijd besteden aan de gebieden waar ik belangstelling voor heb en me daar verder in verdiepen. Dat is in de eerste plaats filosofie, maar daarnaast ook beeldende kunst en geschiedenis.”

Wat is het belangrijkste of opvallendste dat u daar heeft geleerd? (of wat is u het meest bijgebleven?)
“Ik kan niet exact aangeven wat ik het opvallendste leerresultaat uit de filosofiecursus(sen) vind. Ik doe veel nieuwe kennis op, dat is vanzelfsprekend. Mijn gedachtewereld wordt verruimd; bepaalde opvattingen of beelden stel ik bij of krijgen meer of minder betekenis. Voor mij ligt de belangrijkste opbrengst van het volgen van een filosofiecursus in het gegeven dat mijn perspectief wordt verbreed en verdiept over wat zich afspeelt in de mens (in zijn bewustzijn, zijn denken, zijn gevoelswereld en zijn handelen) in wisselwerking tot de samenleving waarin hij leeft. Dit op een tijdlijn die start bij de oude Grieken en eindigt in de 21e eeuw. Hierdoor ben ik beter in staat om de snel veranderende en complexe samenleving / wereld waarin wij leven te begrijpen.”

Wat vond u van het programma en de docent?
“Het cursusprogramma van Petra Bolhuis en Theo Meereboer was ook afgelopen keer, net als bij de voorgaande cursussen, erg goed. Beide docenten bieden heel veel. Zij kunnen niet alleen de filosofische kernbegrippen die in de cursus aan de orde komen kernachtig uiteen zetten. Ook leggen zij op overtuigende wijze verbindingen tussen de filosofie en aangrenzende kennisdomeinen, zoals de biologie, pedagogie en psychologie. Zij doen dit op een plezierige en interactieve wijze.”

Kijkt u nu anders naar het onderwerp?
“Door de filosofiecursussen is mijn kennis over een aantal filosofische begrippen en kaders flink toegenomen. Kijk ik nu anders? Ja, in de betekenis dat mijn inzicht is verruimd.”

In hoeverre kunt u deze cursus en/of HOVO aanraden?
“Ik zou iedereen die meer inzicht wil in de diepere lagen die ons denken en daarmee onze cultuur bepalen van harte aanbevelen filosofie te studeren. Na het volgen van een aantal filosofiecursussen is mijn behoefte aan kennis en inzicht in de filosofie toegenomen. Volgend jaar zal ik dus zeker weer een cursus bij de HOVO gaan volgen.”

Hebt u ook interesse in filosofie?
Bekijk het volledige aanbod Filosofiecursussen najaar 2017.
We bieden cursussen overdag en 's avonds/zaterdagochtend.

voorjaarsprogramma 2017