HOVO Docenten

Frans_vander_ReepDrs. Frans van der Reep (1954) is lector ‘digital world’ bij Hogeschool Inholland, senior strategist bij KPN en heeft daarnaast een aantal toezichthoudende rollen in profit en nonprofit sector. Zijn professionele leven is georganiseerd in de driehoek business, onderzoek en onderwijs. Hij doceert op persoonlijke titel. Hij publiceert sinds 1995 boeken en artikelen over de impact van internet op leven en werk. Deze bijdragen, alsook interviews, lezingen et cetera zijn terug te vinden op de website: www.fransvanderreep.com.

 

Cursussen

  • De impact van internet op leven en werk (voorjaar 2017)