Paul Gabriner

Paul_GabrinerDr. Paul Gabriner, Amerikaan van geboorte, was 30 jaar lang verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoofddocent Engelse en Amerikaanse letterkunde bij de opleiding Engels.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Heel leerzaam hoe hij de stof inzichtelijk maakt. Graag nog meer cursussen van deze docent."
"Heel goede en sympathieke docent." (De wereld van Geoffrey Chaucers Canterbury Tales)
Recente cursussen

  • Verborgen profeten: zeven joods-Amerikaanse klassiekers (voorjaar 2018)
  • De Thora en de kwetsbare mens (najaar 2017)
  • Meet the Romantic poets! - Blake, Wordsworth, Coleridge, Keats and Shelley (voorjaar 2017)
  • De verhalen van D.H. Lawrence (voorjaar 2016)
  • De Bijbel beter bekeken: Zes thema's uit de Thora en het Nieuwe Testament (najaar 2015)
  • De wereld van Geoffrey Chaucers Canterbury Tales (voorjaar 2015)
  • Rasji's licht: Zes thema's uit de Thora (najaar 2014)
  • Harold Pinter: Zes ontmoetingen (voorjaar 2014)