HOVO Docenten

Bert_BoekschotenProf. dr. Bert Boekschoten ooit leerling van de vermaarde antropoloog Von Koenigswald, neemt al ruim een halve eeuw actief deel aan verkenningen naar het diepe menselijke verleden, binnen de universiteiten te Utrecht, Groningen, Amsterdam en te velde in Europa, Afrika en Azië. Hij is als emeritus hoogleraar verbonden aan de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit. Hij heeft ruime zeegaande ervaring en nam in 2016 nog deel aan de NIOZ-onderzoeksexpeditie naar de Sargassozee. Hij onderzoekt ook de versteende bodems van lang geleden drooggevallen oceanen.

>> Bekijk een interview met Bert Boekschoten over zijn fascinatie voor dinosauriërs
>> Bekijk een documentaire over fossielen in Amsterdam

Uit eerdere evaluaties: "Hulde en nog vele herhalingen!"
"De cursus is goed opgebouwd en instructief. Begeleidende dia's niet altijd kwalitatief even goed. Docent ondanks zijn hoge leeftijd zeer bevlogen en inspirerend."
"Veel geleerd, interessante excursie naar Brussel.Hartelijk dank weer voor de organisatie!" De opkomst, welvaart en ondergang van de dinosauriërs)

 Cursussen

  • Nederland, IJstijdland (inclusief twee excursies) (zomer 2018)
  • Tussen vuistbijl en grotschildering-De mens ontdierlijkt (najaar 2017)
  • Hoge golven, diepe zeeën (voorjaar 2017)
  • Evolutie op het droge (najaar 2016)
  • Lage landen, diepe gronden  (voorjaar 2016)
  • Evolutie op het droge (najaar 2015)
  • De opkomst, welvaart en ondergang van de dinosauriërs (zomer 2015)
  • Vuursteen: het goud van de vroege mensheid (zomer 2014)