HOVO Docenten

Michiel_HagdornDrs. Michiel Hagdorn heeft Literatuurwetenschap gestudeerd aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere HOVO-instellingen Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis. Zijn specialisatie betreft ‘Klassiker’ als Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Richard Wagner, Thomas Mann, Franz Kafka en Günter Grass. Hun werk (en dat van anderen) beschouwt hij altijd in hun historische, intellectuele en culturele context. Hij gaf meerdere cursussen voor HOVO Amsterdam.

Zie ook www.michielhagdorn.nl

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Hulde voor deze docent!!! Jammer dat het beste antwoordalternatief "zeer eens" is, anders zou ik zeker enkele keren "briljant" hebben aangekruist"
"Goede cursus - Interessant gebracht. Prettig dat er niet steeds tussendoor vragen gestelld werden, maar alleen achteraf."

Cursussen

 gastcolleges Leergang Markante levens

  • Markante levens deel IV - Moderne levens
  • Markante levens deel III Opkomst van de burgerij